Det sier Narvik-ordfører Rune Edvardsen. Han er leder av fellesnemnda for nye Narvik kommune.

Tema i lang tid

Der har spørsmålet om delingen av Tysfjord mellom nye Narvik og nye Hamarøy kommuner vært et stadig tilbakevendende tema helt siden kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland fastsatte grensen slik at den gikk helt nord til Sørfjorden-området øst for Kjøpsvik.

Dette var en beslutning som medførte at arbeidet i fellesnemnda for nye Narvik ble lagt ned. Arbeidet ble først tatt opp igjen da man i stedet bestemte seg for å stevne staten i et søksmål rundt grensedragningen.

– Det har vel knappest vært et eneste møte uten at dette har kommet opp på et eller annet vis. Det har vært en verkebyll, sier han.

Han forteller at et mulig tilbud til nye Hamarøy kommune har vært diskutert helt siden fellesnemnda tok opp arbeidet sitt igjen sist høst.

Samlet fellesnemnd

– I vårt siste møte før sommeren bestemte vi oss for hva det skulle inneholde, og tilbudet gikk ut så snart alle detaljer var kvalitetssikret.

– Vi har hatt som mål å finne en løsning utenfor rettssystemet, en løsning som var god både for Hamarøy og Narvik. Det mener vi at vi har landet på her.

– Det tilbudet som rådmannen i Narvik nå har fremmet, har han en samlet fellesnemnd for nye Narvik kommune i ryggen på, sier Edvardsen.

Var allerede tapte penger

Han sier at pengebruken kan forsvares.

– Vi skulle selvfølgelig helst vært hele denne øvelsen foruten, men dette er egentlig allerede tapte penger.

– Dette er jo den regningen som kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland sendte til oss sist påske.

– Det vi gjør er at vi sier til Hamarøy at de pengene som de i utgangspunktet må vente inntil 20 år på, kan de få i dag, mot at grensen flyttes. Det som må være åpenbart interessant for nye Hamarøy med dette, er at de nå får en reell mulighet til å komme seg ut av Robek.

– For nye Narvik sin del vil vi få disse pengene tilbake i drypp over en 20 års periode.

Edvardsen mener at det er tvingende nødvendig å få flyttet grensen for å kunne få etablert et konstruktivt naboforhold mellom de to nye kommunene.

– Jeg har vært i Tysfjord noen ganger etter at kommunalministeren dro grensen. Det er ikke akkurat feststemning når fork fra Kjøpsvik- og Drag-siden møtes, for å si det sånn. Det er ille.

40 millioner til fond

– Vi kan ikke gå inn i fremtiden med et slikt naboforhold. Det vil i tilfelle komme til å prege begge de to nye kommunene negativt i lang tid. Det må vi unngå.

Noe av det han er mest fornøyd med i tilbudet til nye Hamarøy er at nye Narvik sier seg villig til å opprette et felles næringsfond for Tysfjordbassenget.

– Dette alene er en pakke til en verdi av 40 millioner. Og dette er helt friske penger som definitivt vil komme Hamarøy til gode. Fondet skal brukes i en felles satsing for å skape ny næringsaktivitet og arbeidsplasser i begge kommunene. Dette gir muligheter.

Rune Edvardsen er glad for at varaordfører May Valle i Hamarøy signaliserer at man det vil gi tilbudet en seriøs behandling. Selv har han ikke vært i kontakt med noen politikerkolleger i det som skal bli nye Hamarøy.

– Jeg velger å la nye Hamarøy få kjøre sine prosesser i ro og mak. Vi har bedt om et svar i løpet av en drøy måneds tid, og håper selvfølgelig at det da blir tommel opp, sier Edvardsen.