– I løpet av neste måned går vi i gang med et testprosjekt ved Ellas Minne i Bjerkvik. Går det slik som vi forventer, vil gevinsten for beboerne ved sykehjemmet bli stor.

Det sier enhetsleder for legetjenester i Narvik kommune, Astrid Schøning, og fagutviklingssykepleier Anna Fiske ved Narvik interkommunale legevakt.

Nettbrett

Beboerne ved Ellas Minne har fra tid til annen behov for tilsyn av lege. Da må enten legen komme til sykehjemmet, eller beboeren må fraktes til legevakt.

– Det siste er ikke alltid ideelt om du er gammel og svekket. Det kan være store belastninger for den enkelte knyttet til transport.

– For de beboerne ved Ellas Minne som det passer for, ruller vi nå ut et nytt opplegg der legekonsultasjonen kan skje mens legen sitter på legevakta og pasienten blir værende på Ellas Minne, forteller Fiske og Schøning.

Programvare som kan installeres på et nettbrett eller en mobiltelefon skal sørge for at lege, pasient, og sykepleierne ved Ellas Minne kan kommunisere godt sammen. Legen kan både se og snakke med pasienten, og ta en beslutning om videre oppfølging.

Erstatter ikke legevakten

– Utfallet kan bli at pasienten likevel må inn til Narvik og legevakt eller sykehus, eller legen kan konkludere med beboeren kan bli værende på sykehjemmet med en konkret oppfølging og behandling fra sykepleierne som jobber der.

Schøning og Fiske slår fast at det ikke, på noe tidspunkt, vil være snakk om å erstatte nødvendige legebesøk med kommunikasjon via telenettet.

– Det vi skal legge til rette for er å ta unna de tilfellene der problematikken er såpass oversiktlig at legen kan gjøre en vurdering ut fra de opplysningene den får fra pasienten og sykepleierne.

– Det vil være en enorm gevinst for hver sykehjemspasient som slipper en strevsom tur inn til legevakten i Narvik, sier Astrid Schøning.

Grunnen til at Ellas Minne i Bjerkvik er plukket ut til å være pilotprosjekt er nærheten til legevakten og sykehuset i Narvik. I den grad en kan snakke om noen risiko ved prosjektet, mener Schøning og Fiske at denne utlignes ved at det er så kort kjøretur til Narvik sentrum. De føler seg svært trygge.

– Vi kopierer her en legevaktordning som Bardu kommune har hatt operativ i noen år allerede. Der er erfaringene så gode at de nå er i ferd med å utvide ordningen, sier Schøning.

PILOTPROSJEKT: Ellas Minne i Bjerkvik og beboerne der blir de første til å ta i bruk den nye løsningen.
PILOTPROSJEKT: Ellas Minne i Bjerkvik og beboerne der blir de første til å ta i bruk den nye løsningen.(FOTO: )

Har egen legevakt kun fire dager i uka

Det som har utløst arbeidet med nye legevaktløsninger i Narvik er kommunesammenslåingen som trer i kraft fra årsskiftet. Da slås Narvik, Ballangen og Tysfjords østside sammen til én – nye Narvik kommune.

– Fra det tidspunktet blir Kjøpsvik en del av Narvik interkommunale legevakt, med en og en halv times kjørevei inn til legevakten i Narvik. Det er langt, selv for en frisk person. Er man syk, er 100 kilometer i bil neppe det man har mest lyst til.

Dermed måtte nye løsninger finnes.

– Det vi satser å ha på plass fra og med årsskiftet vil ikke bare bli en nyvinning, men også en betydelig oppgradering i forhold til hvordan dagens situasjon for innbyggerne i Kjøpsvik er, sier Astrid Schøning.

I Kjøpsvik er det i dag to leger som fire dager i uken bemanner opp en kommunal legevakt på dagtid hverdager, samt fra klokken 15.30 til 22.00 fire dager i uken.

På alle andre tidspunkt må de som trenger lege oppsøke den interkommunale legevakten på Innhavet – på andre siden av det nattestengte fergesambandet Kjøpsvik – Drag.

Sykehjemmet

– Fra og med midnatt 1. januar er det legevakten i Narvik som gjelder, og vi jobber ut fra en plan om at vi fra samme tidspunkt skal ha oppe å gå et tilbud gjennom Prestegårdstunet sykehjem i Kjøpsvik.

Tilbudet til beboerne der skal bli det samme som blir testet ut fra og med neste måned ved Ellas Minne. I tillegg kan det på sikt bli et tilbud til den vanlige innbyggeren på Tysfjords østside – altså Kjøpsvik.

– Her vil pasienter kunne få en konsultasjon med legevaktlegen på samme måten som det vi tester ut ved Ellas Minne. Her vil både sykepleiere ved Prestegårdstunet og ambulansepersonellet som er stasjonert i Kjøpsvik bistå.

– For noen pasienter vil legen på denne måten kunne foreskrive en behandling uten at pasienten må inn til Narvik, sier Schøning.

Styrker beredskapen

Anna Fiske ved legevakten forsikrer at alle kan være trygge på at de skal få nødvendig behandling, og at den ikke skal være dårligere enn det andre i legevaktområdet får.

– Det som trenger direkte behandling av den legen som er på vakt hos oss, skal uansett inn til Narvik. Det er det ikke tvil om. Her ved legevakten er det alltid sykepleiere som tar imot alle henvendelser, og vi har sterk kompetanse på å vurdere de henvendelsene vi får.

Fiske forteller at det typisk er sykdomstilfeller som ikke er tidskritiske som vil være aktuelle å få vurdert via en videokonsultasjon.

– Legen kan for eksempel ta stilling til om en kuttskade må sys, eller om den kan stripses. I det siste tilfellet kan sykepleiere og ambulansepersonell i Kjøpsvik gjøre jobben.

– Her er det et potensial for store besparelser for både pasient og helsevesenet. Forskjellen er blant annet tre timer i bil, eventuelt ambulanse, spart tur-retur mellom Kjøpsvik og Narvik.

– Det kan i ytterste instans være spørsmålet om inntil tre timer med eller uten ambulanseberedskap i Kjøpsvik, sier Anna Fiske.

Kan etter hvert bli hele kommunen

Schøning og Fiske tror innbyggerne i nye Narvik kommune etter hvert kan høste store gevinster av prosjektet i Bjerkvik og Kjøpsvik.

– Spesielt på institusjoner er det grunn til å ha forventninger til dette, enten du bor på sykehjem i Ballangen eller på Ankenes.

– Og jeg ser ikke bort fra at dette kan være nyttig også i hjemmesykepleien i alle kroker av kommunen. Her kan vi bruke teknologien til å gi pasientene våre et raskere og bedre helsetilbud samtidig som det er mulig å ta ut betydelige beredskapsmessige gevinster, sier Astrid Schøning.

Langt unna: Kjøpsvik er 100 kilometer unna legevakt og sykehus i Narvik. Det er behovet for å løse denne utfordringen som har fått i gang prosjektet med den nye legevaktordningen.
Langt unna: Kjøpsvik er 100 kilometer unna legevakt og sykehus i Narvik. Det er behovet for å løse denne utfordringen som har fått i gang prosjektet med den nye legevaktordningen.(FOTO: )