– De kannibalistiske ambisjonene som det naturvitenskapelige fakultetet (NT) gir uttrykk for bidrar ikke til en positiv utvikling og et godt samarbeidsklima. Det må det settes en stopper for, sier Eriksen når han nå slår alarm.

Urolig

For å markere en utvikling som han er dypt urolig for, trekker han seg fra styret.

Han viser til uttalelser fra ei arbeidsgruppe ved NT-fakultetet, lagt frem for styret i juni, og setter det i sammenheng med rektor Husebekks ambisjoner om å samle makt i Tromsø, slik de fremkom for et par år siden da det ble foreslått å redusere antallet fakultet.

– I 2017 fikk hun ikke styret med på dette, men nå er det et nytt styre og det kan kanskje føle seg fristilt fra tidligere avtaler, sier Rolf Ole Eriksen.

IVT, fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi, ble opprettet da Høyskolen i Narvik ble innfusjonert i UiT, Norges Arktiske universitet, 1. januar 2016.

Sandpåstrøing

Opprettelsen skjedde ikke uten strid, og først etter en kongelig resolusjon – et vedtak i regjeringen om at fakultetet skulle ledes fra Narvik – gikk høyskoleledelsen inn for fusjonen.

Og nå hevder Rolf Ole Eriksen at fakultetsstyret er blitt et sandpåstrøingsorgan.

Han viser til styresammensetningen med ni av 11 representanter som er interne UiT-ansatte og studenter.

– Ledelsen vil dermed alltid være sikret flertall ved viktige beslutninger, hevder han.

– Saker av strategisk betydning behandles ikke i styret, men refereres kun for informasjon, sier han og mener at det ikke er i henhold til styringsinstruksen.

Som om ikke det er nok, viser han til at det opprettes et forvaltningsorgan som han beskriver som «overfakultært»; et organ som er plassert på et nivå mellom fakultetsstyret og UiT-ledelsen.

Snikoverføring

– Det vil sannsynligvis være startskuddet for langt mer omfattende organisatoriske endringer som vil understøtte NT-fakultetets ambisjoner og legitimere en hel eller delvis integrering, og på sikt samle ledelsen av alle fakultetene i Tromsø.

– Dette forsterkes også av utsagn på styreseminar med NT-fakultetet i år, om at man bør samordne ledelsen der den tyngste faglige kompetansen er lokalisert, altså Tromsø, sier han.

– Da forvaltningsorganet er organisert under rektor, som også er styreleder i Universitetsstyret, tyder det på en snikoverføring av makt og beslutningsmyndighet til Tromsø, er hans resonnement.

Han begrunner sine påstander om NT-fakultetets sentraliseringsiver med å vise til anbefalinger om sammenslåing gitt i juni. Dette til tross for at det ble fulgt av en erkjennelse at det vil bli oppfattet negativt fra Narvik.

I oktober ble det trukket inn 62 millioner oppsparte kroner til Tromsø uten dialog med Narvik. IVT måtte dessuten stoppe en planlagt opprettelse av et masterstudium i Tromsø som ellers ville vært en direkte konkurrent til ingeniørutdannelsen i Narvik.

– Da er det grunn til å reagere, sier han.

Men selv om Eriksen nå går ut av styret, sier han at har et håp om at det kan få UiT-ledelsen på banen med forsikringer om at Tromsø ønsker at et nyrenovert fakultet skal fremstå som et teknologisk fyrtårn i landsdelen.

– Beklagelig

– Jeg beklager at et medlem trekker seg fra et av fakultetsstyrene. Det er veldig sjeldent det skjer – og særlig når det bare er ett møte igjen, sier rektor Anne Husebekk når hun kommenterer Eriksens utgang av IVT-styret.

BEKLAGER: UiT-rektor Anne Husebekk beklager at nestlederen i IVT-styret trekker seg. - Jeg hadde gjerne sett at han hadde ringt meg, sier rektoren.
BEKLAGER: UiT-rektor Anne Husebekk beklager at nestlederen i IVT-styret trekker seg. - Jeg hadde gjerne sett at han hadde ringt meg, sier rektoren.(FOTO: )

Hun sier at hun ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene som han gir i sin begrunnelse for å trekke seg, og er tydelig på at det ikke er noen endringer på gang når det gjelder organiseringen av UiT.

– Det er et fakultet i Narvik, vi har nylig ansatt nye instituttledere, og det hadde vi ikke gjort om det hadde vært planlagt noen endringer eller sammenslåing av NT og IVT nå, sier hun.

Når Fremover påpeker at hun sier «nå», repliserer hun:

– Jeg kan ikke si hva som skjer med organisasjonen om hundre år. Men det er ingenting som diskuteres nå. Hun minner om at hun for egen del har halvannet år igjen som rektor, og det er den perioden hun forholder seg til.

– Ingen ran

Husebekk tilbakeviser også påstander om at universitetsledelsen har røvet til seg over 100 millioner kroner fra fakultetene – og fra IVT alene 62 millioner kroner.

– Dette er penger som fakultetene vil få tilbake ved behov, og er gjort for å avhjelpe fakultetene når de har hatt et krav på seg om ti prosent til avsetninger. Det er ikke noe røveri, og de har fått en garanti om at de vil bli tilbakeført ved behov, sier hun.

Eriksens beskrivelse av et «overfakultært» styringsorgan forklarer hun som et forvaltningsorgan – som ikke er spesielt for teknologi- og ingeniørutdanningene, men som er opprettet også for andre studier – og som skal sikre et best mulig samarbeid fakultetene imellom.

– Jeg vet at Rolf Ole Eriksen brenner for fakultetet i Narvik, men jeg hadde satt pris på at han hadde tatt en samtale med meg før han gikk ut med et så dramatisk budskap. Jeg har sett alt han skriver i sin begrunnelse for å trekke seg.

– Han må gjerne ringe meg om han ønsker det, inviterer hun.