Selskapet drev tilbudet frem til 1. oktober da den forrige kontrakten gikk ut. I tiden fra da har Exit midlertidig drevet tilbudet i påvente av at ny driver kom på plass. Narvik kommune la driften av tilbudet ut på anbud, og var i kontakt med tre mulige tilbydere.

Knallfornøyd

– Vi i Narvik kommune er knallfornøyd, og har opplevd å ha en veldig god og interessant dialog med Agenda. De har leverer et godt tilbud, sier Arnt Ole Andreassen.

Han er enhetsleder for psykisk helse og rus i Narvik kommune.

Rekrutterer et team

Plattform 1 blir nå organisatorisk lagt inn under avdelingen for arbeid og kompetanse i Agenda.

– Det gir økt mulighet for faglig veiledning av personalet og bedre oppfølging av tilbudet, sier Espen Lund.

Han er daglig leder i Agenda.

De er nå i full gang med å rekruttere personell, og har stort fokus på å få på plass et godt team. De legger stor vekt på personlige egenskaper og realkompetanse.

– Vi vil bestrebe oss på at brukerne ikke skal merke store endringer i tilbudet, selv om de nok savner Erling Normark som har gått over til en annen funksjon i Agenda. Erling har bygd opp et godt tilbud, skryter Lund.

Han røper at de har hatt mange gode søkere til jobbene, og regner med å ansette noen i slutten av neste uke. Søkerne er personer som i dag ikke jobber i Agenda, og Lund kan derfor ikke si når de er i gang med jobben på Plattform 1.

Les også:Driften av Plattform 1 lagt ut på anbud. Akkurat nå vet ingen hvem som skal drive tilbudet videre

– Vi er opptatt av å sette sammen et godt team som kan jobbe godt i lag. I tillegg til de vi ansette blir vi også å bruke våre egne faglige ressurser, og kommer til å ha et nært og godt samarbeid med Narvik kommune, sier Lund.

Plattform 1 driver i samme lokaler som Exit, og Agenda skal gjenoppta samarbeidet og avklare rutiner for samarbeid fremover.

Tilbake i jobb

Et mål med å organisere driften inn under avdelingen for arbeid og kompetanse, er at de ønsker å gi et mer arbeidsrettet tilbud. Der vil brukerne få muligheter ut mot ordinært arbeidsliv, helt eller delvis.

– Agenda sitt hovedfokus er alltid å få folk tilbake i jobb. Vi har flere som har vært på Plattform 1, som når har kommet seg videre og er i arbeid, forteller Lund.

Han sier Agenda ønsker å levere et fantastisk godt tilbud. Agenda kan for eksempel gi en arene for arbeidstrening for de som ønsker deg.

Les også:Til sammen har de gått nesten 300 ti på toppturer i år. Nå skal gjengen fra Exit gå fra Nordalen til Abisko

Så er han klar på at for noen passer det ikke med arbeidstrening, mens andre igjen er nysgjerrig og vil forsøke. Noen vil også komme seg ut i arbeidslivet.

– I bunnen for alt er respekten for enkeltindividet. Det er helt avgjørende at vi møter brukerne der de er. Vi har ikke fokus på problemene, men leter etter de de kan. Alle kan noe, sier Lund.

– Alle har et behov for å bli sett, påpeker Andreassen.

Plattform 1

Plattform 1 er et kommunalt lavterskeltilbud til mennesker som er i rehabiliteringsfase på grunn av sitt forhold til rus eller på grunn av psykisk sykdom. Plattform 1 skal også kunne bidra til å forebygge utvikling av sykdom knyttet til dette. Tilbudet er underlagt enhet Psykisk helse og rus i Narvik kommune.

Kafé Exit, som er et rusfritt brukerstyrt ettervernstilbud, vil fortsatt holde til i de samme lokaler som Plattform 1.