– Vi er på mange måter i grøfta nå, og bør vurdere noen nye grep for å komme oss opp av denne. Vi foreslår en midlertidig bemanningsøkning i de avdelingene som sliter mest med sykefraværet.

Det sier Arnt Ove Pettersen og Morten Solvoll, hovedtilltsvalgte i arbeidstakerorganisasjonen Delta i Narvik kommune.

Midlertidig løsning

– Det vi foreslår er ikke noen permanent løsning på sykefraværet, men et virkemiddel som bør få virke en tid. En høyere grunnbemanning kan være den vitamininnsprøytningen som skal til for å få tilbake energien på flere av arbeidsplassene i kommunen, sier de to.

Sist torsdag ble kommuneøkonomi og sykefravær debattert i bystyret i Narvik. Dette ligger stabilt på mellom 12 og 13 prosent.

Her konkluderte rådmann Lars Skjønnås med at det alt for høye sykefraværet først og fremst er et lederproblem, og at de mange lederne og mellomlederne i kommunen derfor må og skal få støtte og hjelp til å gjøre en bedre jobb.

Bruke av vikarbudsjettet

Det er en beskrivelse som Pettersen og Solvoll stiller seg helt og fullt bak.

– Rådmannen er på helt riktig spor her. Nå bemannes kommunens personalavdeling opp, og det blir endelig en fornuftig ressursbruk på dette området. Vi har tro på den måten rådmannen ser for seg å løse dette på.

– Vi håper også at et forslag vi har fremmet flere ganger nå kan bli vurdert seriøst. Det er å bruke av vikarbudsjettet til å øke grunnbemanningen i avdelinger som sliter særskilt med sykefraværet.

– Et tiltak for de som er på jobb

– Med en ekstra ressurs på, vil det fjerne behovet for å hente vikar inn for første fravær, og sannsynligvis redusere videre fravær.

– I avdelinger med høyt sykefravær blir arbeidsbelastningen for de arbeidstakerne som forblir tilbake på jobb ekstra stor, både fysisk og mentalt.

– En økt grunnbemanning vil først og fremst være et tiltak for de som pliktoppfyllende mønstrer på jobb hver eneste dag. Det vil kunne forhindre at også noen av disse blir neste ut i fraværsstatistikken, sier de to hovedtillitsvalgte.

Pluss for ledere og brukere

De peker også på andre som vil høste godt av dette.

– Det vil gi lederne mer tid til å lede og å utvikle seg, i stedet for å hele tiden å slokke branner og å administrere vikarer. Og så vil det selvfølgelig være positivt for brukerne, for eksempel beboere på et sykehjem eller en omsorgsbolig som får en mer stabil bemanning å forholde seg til.

Pettersen og Solvoll presiserer at forslaget om økt grunnbemanning ikke er ment som noe permanent tiltak, men kun midlertidig.

– Vi mener at dette kan være et nyttig virkemiddel som kan bidra til at vi kommer oss opp av grøfta.

Under debatten i bystyret var det en gjengs tilbakemelding fra politikerne at de hadde tro på rådmannens tiltak om å satse mer på ledelse, og at de støttet dette. Paul Rosenmeyer fra Høyre lovte å være tålmodig, men signaliserte vilje til å ta i bruk andre virkemidler om det skulle vise seg at man heller ikke denne gangen lykkes i å få ned sykefraværet.

– Det er vel populært kalt konkurranseutsetting, kom det fra Høyres gruppeleder.

– Vær tålmodige

Dette reagerer de to hovedtillitsvalgte fra Delta på.

– Det å konkurranseutsette enheter med høyt fravær vil etter vår mening være å fraskrive seg ansvaret som arbeidsgiver. Ansatte vil kun kjenne på en utrygghet ved at arbeidsgiver kommer med et sånt utspill.

– Vi har allerede blitt kontaktet av medlemmer som stiller spørsmål om hva dette betyr, og om det vil ha innvirkning på deres arbeidsforhold og pensjonsrettigheter.

– Vi anbefaler alle, også utålmodige politikere, om å stole på det arbeidet rådmannen nå gjør. Vi er alle enige om at et sykefravær på 13 prosent er alt for høyt, men nå må vi være tålmodige og tro på de tiltakene som nå blir iverksatt, sier Arnt Ove Pettersen og Morten Solvoll.