Regjeringen har forbudt hytteopphold utenfor hjemkommunen. Kommuneoverlegen og rådmannen i Narvik går lengre og oppfordrer de som disponerer hytte både på Bjørnfjell og andre steder i egen kommune om å holde seg hjemme.

Kommuneoverlegen advarer også sterkt mot det enorme smittepotensialet som campingvogn, bobil og alkohol potensielt kan utgjøre.

Båndlegge ressurser

Narvik er en stor hyttekommune, stor i areal og mange hytter spredt utover i kommunen.

– Bjørnfjell, Skjomfjellet, Håfjellet, eller for den saks skyld fjordarmene ved Kjøpsvik. Alt går ut på det samme. Drar du på hytta der og blir syk eller skader deg, risikerer du helt unødvendig å båndlegge ressurser fra helsevesenet, sier rådmann Lars Skjønnås.

Smittevern- og kommuneoverlege Thomas Hultstedt går enda lenger i å sette foten ned for den han mener er potensielt uønsket adferd fra kommunens befolkning.

– Selv erfarne fjellfolk blir skadet

– Tar du skiene fatt og legger deg på hytta, er du ikke særlig solidarisk. Da er du egoistisk.

– Selv erfarne fjellfolk blir mer skadet på fjellet enn hjemme hos seg selv. Du skal hogge ved, du skal tenne bål eller opp i ovnen, du bruker kniv. Alt er annerledes.

– Dette handler ikke om at det plutselig har blitt langt farligere å dra til fjells. Det handler om at svært mye ressurser de siste par ukene har gått med til å rydde kapasitet i helsevesenet til fortsatt å kunne ta seg av de viktige tingene, alvorlige sykdommer, samtidig som vi skal håndtere situasjonen med koronaviruset Covid-19, sier Thomas Hultstedt.

Peker på intensjonen med hytteforbudet

Han peker også på at han har registrert at mange peker på at det forbudet som nå gjelder kun er et forbud mot å benytte hytter de disponerer i andre kommuner. En bobil kan kjøre hvor den vil.

– Formelt er det muligens riktig. Moralsk er det over hodet ikke det.

– Det vil være en svært egoistisk måte å omgå intensjonen i forbudet på. Vi som innbyggere skal la være å gjøre ting som unødvendig kan belaste helsevesenet, enkelt og greit. Da synes jeg ikke at bobil eller campingvogn er innenfor.

– Steng umiddelbart

Han mener at både spikerteltene og de mer eller mindre organiserte, eller uorganiserte, oppstillingsplassene for bobiler i kommunen bør og skal stå ubrukte i ukene som kommer. Fra og med i dag av. Skrekkscenarioet er når camperne har kommet godt ned i rødvinsdunken.

– Maksimalt fem personer samlet. Minimum to meter avstand. Og en liter rødvin innabords?

– Nei det går ikke.

– Jeg oppfordrer alle eiere av små og store campingplasser og oppstillingsplasser om å stenge disse umiddelbart. På disse stedene er det ikke tilstrekkelige fasiliteter til å innfri de hygienekravene som koronasituasjonen tilsier at vi skal ha.

Italiensk oppskrift

– I Narvik har vi så langt ingen registrerte smittede. Vi har hatt noen tilfeller der vi har hatt sterk mistanke, men prøvene viste at det var annen sykdom. Ut over dette har vi ikke hørt om andre mistanker om smitte. Det er egentlig ganske utrolig. Og slik ønsker vi at det skal fortsette.

– Sannsynligheten tilsier at det likevel er smitte i kommunen som vi ikke har registrert. Hva om den smittede er en av de som drar avgårde i bobilen eller til spikerteltet?

– Folk samler seg og blir alt for sosiale etter noen glass rødvin. Da har vi en italiensk oppskrift og potensial til en coctail jeg ikke ønsker å tenke på engang. Derfor sier jeg stopp. Hold dere hjemme, sier kommuneoverlege Thomas Hultstedt.

– Og Narvik kommune er ikke alene i synspunktet. I dag hadde vi koordineringsmøte med blant annet politi, brann og UNN. Vi brukte anledningen til å informere om kommunens standpunkt, og vi fikk utelukkende tommelen opp for dette, sier rådmann Lars Skjønnås.