KrF-politikiker og leder av kommunens kontrollkomite, Boy-Arne Buyle, var langt fra fornøyd med måten det ble gjort på, mens flertallet i kommunestyret syntes det var helt OK. Dermed får selskapet Narvikfjellet nå utbetalt 3,45 millioner kroner – ett år før opprinnelig plan.

LES OGSÅ:Jobber fortsatt med redningsplan for fjellet

LES OGSÅ:Tar nesten 30 millioner i tap på Narvikfjellet

Narvikfjellet står som utbygger av store bolig- og næringsarealer i Fagernesfjellet i Narvik. I dette inngår opparbeiding av infrastruktur som veier, vann og avløp. Opparbeidingen skjer i flere byggetrinn.

Plan: 2021

Våren 2019 besluttet bystyret i gamle Narvik kommune at kommunen skulle bidra med 20,85 millioner kroner til opparbeiding av vann og avløp.

Byggetrinn 1 er allerede ferdigstilt, og Narvikfjellet fikk i 2019 utbetalt 7,58 millioner kroner for dette.

Saken som kommunestyret nå fikk på bordet handlet om utbetaling av deler av beløpet knyttet til byggetrinn 2. I henhold til opprinnelig plan skulle beløpet komme til utbetaling i 2021, men deler av dette byggetrinnet er nå ferdig, Narvikfjellet har bedt om å få beløpet som er tilknyttet dette, utbetalt.

Det er snakk om 3,34 millioner kroner. Det er det kommunale foretaket Narvik Vann som er den økonomiske motparten for Narvikfjellet i denne saken, og der i gården anses det som kurant å utbetale pengene nå. Narvik Vann er imidlertid avhengig av å få godkjent en budsjettregulering der beløpet flyttes fra 2021 til inneværende år. Det var dette som var til behandling i kommunestyret i siste møte.

– Uheldig

Måten saken landet på politikernes bord var imidlertid ikke helt som vanlig. Det hører til sjeldenhetene at saker går direkte til kommunestyret uten å ha vært behandlet i formannskapet eller et av hovedutvalgene først. Og at kommunestyremedlemmene får saken først etter at kommunestyremøtet er klubbet igang, er enda sjeldnere.

Det fikk Boy-Arne Buyle til å reagere.

IKKE FORNØYD: – Dette synes jeg er både uheldig og lite tillitsvekkende, uttalte Boy-Arne Buyle i kommunestyret.
IKKE FORNØYD: – Dette synes jeg er både uheldig og lite tillitsvekkende, uttalte Boy-Arne Buyle i kommunestyret.(FOTO: )

– Dette synes jeg er både uheldig og lite tillitsvekkende. Er dette noe man oppdaget plutselig nå i dag siden saken havner på bordet på denne måten? Jeg ønsker ikke noe mer styr om penger til Narvikfjellet, men dette er ikke greit, sa han og ba om at saken ble utsatt.

Ved avstemningen var det kun fem som stemte for utsettelse.

"Snakket forbi hverandre"

Daglig leder i Narvik Vann, Trude Bertnes kunne opplyse kommunestyret om at det hadde vært dialog mellom Narvikfjellet og hennes selskap om dette temaet en tid, men at de to partene nok hadde «snakket litt forbi hverandre».

LES OGSÅ:Rådmannen frykter flere hundre potensielle arbeidsplasser kan bli satt på spill: Har satt nei-vedtak til side

LES OGSÅ:– Kan ikke dytte det på innbyggerne

Enden på visa var imidlertid at styret i Narvik Vann den 7. mai hadde gitt tommel opp for å foreta utbetalingen. Men før det kunne skje måtte det på plass en budsjettregulering.

Ved avstamningen var det kun Boy-Arne Buyle som stemte mot å godkjenne utbetalingen. 38 representanter stemte for. To representanter, Roger Bergersen og Bjørnar Evenrud, begge Ap, erklærte seg inhabil fordi de begge sitter i styret i Narvikfjellet.