Kommunestyret i Narvik har vedtatt reguleringsplan for Rombak Pukkverk som gjør at driften kan utvides. Dette sikrer 15 arbeidsplasser og blant annet leveranser av strøsand til alle nordnorske flyplasser.

Steinbruddet vil nå, sakte men sikkert, grave seg lengre og lengre inn mot Rombaksbrua og tidligere E6, nå fylkesvei 7575.

– Alternativet var å innstille driften

Helt siden 1973 har det vært drevet pukkverk ved Sørnesodden øst for Rombaksbrua. Siden 1992 har Rombak pukkverk vært driver. Nå er det imidlertid slutt på den forekomsten som Rombak Pukkverk har disponert over. I samme område er det imidlertid mer stein av samme, høye kvalitet, og det er denne som selskapet nå får tilgang på etter kommunestyrets vedtak.

– Alternativet hadde vært at vi hadde måttet innstille driften. Det er tomt, sier daglig leder i Rombak Pukkverk, Torstein Larsen. Han er også eier av selskapet gjennom firmaet Anleggsmaskin AS.

Det området som Rombak Pukkverk nå for lov til å drive på ligger mellom dagens steinbrudd og FV 7575 og Rombaksbrua. Det utnyttbare området går tilsynelatende helt inntil veien og brua. I reguleringen er det imidlertid satt av en syv dekar stor buffersone som skal inneholde en vegetasjonsskjerm mellom veien og masseuttaket.

Er nede under havnivå

– At vi får utvide aktiviteten vår vil ikke berøre Fv 7575 på noe vis. Brukerne av Rombaksveien vil ikke merke noe, sier Torstein Larsen.

Det nye området som Rombak Pukkverk får lov til å drive på er på drøyt 39 dekar. Dagens steinbrudd er på i overkant av 70 dekar. Innenfor det avsperrede området har man møysommelig gravd seg nedover til godt under havnivå, helt til det nå altså er tomt.

Ifølge Torstein Larsen vil sikkerheten være godt ivaretatt også ved det utvidede steinbruddet.

– Det vil selvfølgelig bli iverksatt gode sikkerhetstiltak, ser han.

Størst i Norge

Forekomsten som Rombak Pukkverk driver på, beskrives å være av svært høy kvalitet. Steinen sørger blant annet for strøsand til samtlige nordnorske flyplasser, og Rombak Pukkverk er den største enkeltaktøren på dette i Norge. Statens vegvesen og Bane Nor er også blant kundene. Steinen benyttes også som råmateriale i produksjon av betong og asfalt.

Ifølge bedriftens egen informasjon, har Rombak Pukkverk en kapasitet på 300.000 kubikkmeter i året.

Regnskapet for 2018 viser at Rombak pukkverk står økonomisk fjellstøtt. Selskapet omsatte for 33,7 millioner kroner. Resultat før skatt var på 11,3 millioner, og av dette betalte selskapet 2,65 millioner kroner i skatt.