Formuleringen om Nord-Norge som verdensledende for utvikling av teknologi og kompetanse er hentet fra en fersk rapport, nemlig fra Svendsen-utvalgets som la frem sin rapport i juni.

– Store muligheter

Utvalgets mandat var å vurdere «hvordan Forsvaret kan bedre evnen til å rekruttere, beholde, utvikle og avvikle kompetanse, herunder bidra til å utvikle et nødvendig kompetansemangfold i Forsvaret.».

Et eget kapittel er viet en forsterkning av satsingen i nord, og oppfordringen fra utvalget er at politikerne, i samarbeid med Forsvaret, må bidra til vinn-vinn næringsutvikling i nord.

I RUTE: Terje Steinsund i Futurum mener Narvik og regionen ellers bør ha forventninger om mange nye arbeidsplasser når Forsvaret kraftsamler. Han samarbeider også tett med den politiske ledelsen, her representert med ordfører Rune Edvardsen (bak).
I RUTE: Terje Steinsund i Futurum mener Narvik og regionen ellers bør ha forventninger om mange nye arbeidsplasser når Forsvaret kraftsamler. Han samarbeider også tett med den politiske ledelsen, her representert med ordfører Rune Edvardsen (bak).(FOTO: )

Terje Steinsund, prosjektleder i Futurum jobber spesielt med forsvarsetableringer, og han mener Narviks muligheter til å bli tilført nye arbeidsplasser, er store.

– Vi snakker om aksen fra kysten av Ofoten til Indre Troms der Narvik ligger i det geografiske midtpunktet. Men også Harstad vil være sentral i dette arbeidet, sier han.

Alvor

– Vi jobber strukturert ut fra det som fremgår av Forsvarets langtidsplan, det forsvarssjefen har uttalt om arbeidsplasser i nord, og om det som er lagt frem av Svendsen-utvalget. Dette er noe vi tar på alvor, sier prosjektlederen.

Les hele rapporten her

Med på laget har han det politiske Narvik og næringsforeningen.

– Vi jobber svært godt sammen, sier Terje Steinsund som bekrefter at det er kontakt med miljø også utenfor regionen, men er ellers ordknapp når det gjelder den biten av jobben.

Utgangspunktet er at regionen skal sikre sin del av kaka når forsvaret kraftsamler.

Han mener bestemt at kommunen har det apparatet som er nødvendig for å legge til rette for nye etableringer og sier:

– Ingen andre kommuner i regionen kan møte disse utfordringene bedre enn Narvik.

Mange arbeidsplasser

Gevinsten kan ifølge Steinsund bli svært mange arbeidsplasser, uten at han vil tallfeste dem.

Men det er allerede besluttet at flere hundre skal til Evenes. I tillegg fortsetter kompetansebygging og styrking av Forsvarets verksted i Bjerkvik.

Les også:Her kommer Forsvarets nyeste våpen til Nord-Norge

På spørsmål om hvilket tidsperspektiv de har for jobben, er svaret at det eneste sikre han kan si, er at ting tar svært lang tid når det gjelder forsvarsarbeidsplasser.

I den forbindelse peker han på debatten om å flytte ledelsen for flyvåpenet til Bodø, noe som har fått en nord-sørdebatt til å blusse opp.

– Dette er jo noe som ble vedtatt av Stortinget i 2012. Men det har altså gått åtte år uten at noe har skjedd, sier Terje Steinsund.

– For oss er vil det være viktig å være på tilbudssiden når forsvaret kraftsamler i nord.

Utdanning

– Det handler om rekruttering, om utdanning og teknologi, sier han og eksemplifiserer:

– Når vi leser i medier at Forsvaret planlegger å utvikle autonome minesveipere, og vi vet at et verksted i Grovfjord har inngått kontrakter om utvikle en flåte med selvgående fartøy, så mener vi at det kan gi store muligheter for aktivitet. I dette vil også universitetet ha en viktig rolle, sier han.

Les også:Kontrakten er verdt 200 millioner kroner i året – og de har allerede ansatt 11 nye personer

– Forsvaret har uttrykt at de ønsker å samordne sin utdanning med den sivile utdanningen, og det vil gjelde på alle nivå.

Han peker blant annet på utdanning av mekanikere, på fag som gjelder krisehåndtering, og på logistikkutdanning.

Forskning

Og Terje Steinsund finner mye å glede seg over i kapittel åtte i rapporten fra Svendsen-utvalget.

Blant mye annet pekes det på en betydelig forskningsbasert kompetansebygging i nord de siste årene, og utvalget mener at det nordiske forsvarssamarbeidet gjør at potensialet for økt aktivitet er stort også på tvers av landegrensene.

– Forsvaret må være verdensledende innen anvendt kunnskap om operasjoner i nord og under arktiske forhold. Til det trengs moderne teknologi, medisinsk- og klimatilpasset kompetanse og geopolitisk forståelse. Samtidig må man ha bygd opp verdikjeder som kapasitet, kompetanse, varer og tjenester som kan understøtte Forsvarets baser, øvelser og operasjoner, oppsummerer utvalgsmedlemmene.

I RUTE: Terje Steinsund i Futurum mener Narvik og regionen ellers bør ha forventninger om mange nye arbeidsplasser når Forsvaret kraftsamler. Han samarbeider også tett med den politiske ledelsen, her representert med ordfører Rune Edvardsen (bak).
I RUTE: Terje Steinsund i Futurum mener Narvik og regionen ellers bør ha forventninger om mange nye arbeidsplasser når Forsvaret kraftsamler. Han samarbeider også tett med den politiske ledelsen, her representert med ordfører Rune Edvardsen (bak).(FOTO: )