Fergesambandet på rv. 827 har vært stengt siden 1. april og skulle etter planen åpne 15. juni. Men krevende bunnforhold på Drag har gjort det vanskelig å bore ned og få festet pelene til det nye fergeleiet på rett sted.

– Dette har forsinket fremdriften i arbeidet noe, forklarer delprosjektleder Finn Eirik Rostad i Statens vegvesen.

Tidspunkt for første avgang 23. juni vil bli annonsert. Fra da av skal begge fergesambandene over Tysfjorden være åpne for trafikk gjennom sommeren.

I denne perioden er det andre fergesambandet på E6 mellom Bognes og Skarberget styrket med tre ferger for å ta unna trafikken.

Den siste stengingen Statens vegvesen og entreprenøren PEAB AS har planlagt i forbindelse med ombyggingen er fra 1. september til 30. november 2022. Da stengers sambandet E6 Bognes-Skarberget i tre måneder.

Ombyggingen er et ledd i det grønne skiftet. Når de fire fergeleiene står ferdig i desember 2022, setter Statens vegvesen inn nullutslippsferger (El-ferger) i begge samband. Ombyggingen vil også gi bedre og sikrere trafikkavvikling. Det bygges samtidig servicebygg med oppholdsrom og toalettfasiliteter som er tilrettelagt for alle reisende, skriver Statens vegvesen.

Statens vegvesen gjør oppmerksom på at det også utenom periodene med stengning vil være byggeaktiviteter ved de fire fergeleiene. Dette kan i noen tilfeller medføre forsinket avvikling av trafikk. Områdene der byggingen pågår kan være uoversiktlige. Vær aktsom og vis ekstra hensyn til de som jobber der.

Sambandet Drag-Kjøpsvik brukes til jobbpendling samt ukependling for skoleelever. For å opprettholde et best mulig transporttilbud for de reisende har Statens vegvesen leid inn skyssbåten «M/S Sjøsprint» alle hverdager i de periodene fergesambandet er stengt.