Det store smoltoppdrettet som er planlagt i Bogen i Evenes gir et betydelig utslipp i havet. Hvert år skal 12 tonn fosfor og 25 tonn nitrogen pumpes ut i sjøen utenfor Bogen – etter at en del forurensing er fjernet på land.

Gjødsling

Det er en gjødsling som kan sammenlignes med den fra et stort kloakkutslipp. Det kan gi store negative konsekvenser for miljøet i havet utenfor Bogen.

Evenes Arbeiderparti har vært tydelig på at vi ønsker Bogen Aqua velkommen til kommunen, men at virksomheten må drives på en miljømessig forsvarlig måte.

Flertallet i formannskapet i Evenes vedtok nylig i sin anbefaling at utslippet bør skje ute ved Kvannholmen, og ikke ved Bergviknes som Bogen Aqua hadde søkt om. Det er et skritt i riktig retning.

Men det er dessverre langt fra sikkert at det er tilstrekkelig for å skjerme miljøet i Bogen-bukta.

Grunt

Fortsatt vil utslippet møte nokså grunt vann før det eventuelt kommer ut i fjorden. En stor grunne som «Skolten» ligger utenfor. Det kan gjøre at gjødslingen holdes inne i bukta. Det vil ikke være bra.

På vegne av et samlet Evenes Arbeiderparti jobbet vår representant Heidi Olsborg i formannskapet for et vedtak som sa at utløpet fra oppdrettsanlegget burde føres på dypt vann med gode strømforhold i selve Ofotfjorden – utenfor «Skolten». Det ville vært å være «føre var». Det ville redusert risikoen for forurensing inne på Bogen vesentlig, og gitt en fortynning som var betryggende.

Krav

Forslaget fikk dessverre støtte bare fra Frp. Høyre og Senterpartiet stemte mot. Når det ifølge media skal investeres over 200 millioner i et oppdrettsanlegg i Bogen bør det være økonomi til å sikre miljøet samtidig.

Evenes Arbeiderparti har vært det aller tydeligste partiet i å stille ryddige og presise krav til eventuell oppdrettsvirksomhet i kommunen.

Vi har flere ganger sagt nei til å tillate nye åpne anlegg i sjøen nå. Vi har gått i front for at vi skal ha en solid kystsoneplan på plass før vi tar store beslutninger. Det står fast.

Høring

I saken med utslippet fra Bogen Aqua er kommunen bare en høringsinstans. Beslutningen tas av Nordland Fylkeskommune. Trolig før sommeren.

Formannskapet hadde muligheten til å sende et sterkt signal fra kommunen til Bodø om at vi tar miljøet i havet på alvor. Evenes Ap fikk ikke flertall for det. Dessverre. Men vi prøvde.

Det vi fikk flertall for, sammen med FrP og Sp, var en mindre forpliktende formulering i høringsuttalelsen fra kommunen om at vi forventer at Bogen Aqua tar miljøansvar. Vi er glad vi fikk til det. Til og med dette stemte Høyre mot.

Dette er et viktig signal fra flertallet i kommunen om at miljøet er viktig for oss. Det er viktig for innbyggerne. Hensynet til miljøet bør veie tungt. Høyre stemte altså mot.

Saken viser – nok en gang - at det betyr noe hvem som styrer også lokalt.

Det er stor forskjell på partiene. Vi ser det stadig vekk.

Det er viktig at alle som skal stemme til høsten også ser det.