Utvalg: Bedre sikring på sykehus kan redde liv

Etter at en pasient falt ut av et vindu i 2017, monterte Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø sikring på vinduene i alle pasientrom. Nå ber en statlig kommisjon alle sykehus og helsebygg gjøre det samme.

Etter at en pasient falt ut av et vindu i 2017, monterte Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø sikring på vinduene i alle pasientrom. Nå ber en statlig kommisjon alle sykehus og helsebygg gjøre det samme. Foto:

Av

Bedre sikring av vinduer og rekkverk på sykehus og helsebygg kan årlig redde flere liv, mener en statlig kommisjon.

DEL

Mandag kom de første tre rapportene fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom). Kommisjonens oppdrag er å undersøke alvorlige hendelser for å bedre pasientsikkerheten i helse- og omsorgstjenesten.

Fem døde etter fall

Siden oppstarten i mai i fjor har Ukom mottatt sju varsler om fall fra vinduer og balkonger i helseinstitusjoner. I fem av tilfellene døde vedkommende som falt, mens to ble alvorlig skadd.

Ofre i slike ulykker er gjerne demente personer, psykotiske pasienter eller pasienter med alvorlig somatisk sykdom.

– Det at denne typen ulykker forekommer, gir i seg selv grunn til rette oppmerksomhet mot fysisk sikring av helsebygg. Fysisk sikring må ses på som en del av den helhetlige og gode helsehjelpen og omsorgen, sier Ukom-direktør Pål Iden.

Ukom sender nå ut en såkalt pasientsikkerhetsmelding, der alle kommune- og sykehusledere bes om å gjennomgå sine helsebygg.

Nullvisjon

– Med enkle og billige tiltak kan slike svært alvorlige hendelser forebygges. Vi kan ikke akseptere at pasienter dør på grunn av usikrede vinduer og for lave rekkverk i helsebygg. Her må vi ha en nullvisjon, slår Iden fast.

Ukom viser til en hendelse ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i 2017, da en pasient klatret ut av et vindu og pådro seg alvorlige fallskader. Etter dette monterte UNN vindussperrer i alle aktuelle pasientrom.

To år senere, i 2019, foretok UNN en uformell undersøkelse av vindussikring ved andre sykehus. Den viste at ingen andre sykehus hadde systematisk montert vindussperrer i pasientrom over andre etasje.

Baby døde

I en annen rapport slår Ukom fast at helsetjenesten må bli langt flinkere til å innhente og systematisere foreldrenes observasjoner når barn blir syke.

I januar i fjor døde en 20 måneder gammel gutt av hjernehinnebetennelse. I løpet av det fire dager lange sykdomsforløpet var den lille gutten innom fem ulike behandlingsledd, inkludert legevakt, fastlegekontor, ambulansetjenesten, lokalsykehus og universitetssykehus.

Barnet døde på universitetssykehuset den fjerde dagen, ifølge rapporten.

Ifølge Ukom ble sykdommens alvorlighet i varierende grad oppfattet av helsepersonell, noe som førte til forsinket diagnose og behandling.

– Foreldrene viktig ressurs

– Det trengs bedre systematikk i vurderingen. Foreldre kjenner barnet sitt best og er en viktig ressurs når helsepersonell skal vurdere hvor alvorlig tilstanden er, mener Ukom, som anbefaler at det utarbeides egne standarder og rutiner for dokumentasjon av foreldres observasjoner og vurderinger av barn.

Ukom har også utarbeidet en tredje rapport om hvordan dødsfall kan unngås innen psykiatrisk helsevern. Utgangspunktet er en kvinne som trolig døde på grunn av forgiftning av flere psykiatriske legemidler.

(©NTB)

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken