Det melder Harstad Tidende.

Luftforsvarets talsperson Major Stian Roen sier på generelt grunnlag at det blant annet kan ha med objekteieres skjermingsbehov å gjøre. Det kan også være flere objekteiere som har et skjermingsbehov i samme forbudsområde.

Det er Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) som fører kontroll med fotografering og filming ved militære og andre forbudsområder. Brudd på bestemmelsene kan være straffbart.