Gå til sidens hovedinnhold

Utvikling, bolyst og flere innbyggere

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Narvik kommune sliter økonomisk. Vi trenger mer penger inn, og muligens en annen fordeling av det som går ut. Men hvor langt er vi villige til å gå?

I lang tid har debatten rundt utviklingen av Narvik gått. Mange har kommet med sine fasitsvar på hvordan en best skaper bolyst og dermed lokker til seg flere innbyggere, og hvordan vi skal utvikle og tjene mer penger.

Sist ute er Futurum som peker på motorisert ferdsel i utmark og beslaglegning av til dels uberørte naturområder.

Det er med undring jeg registrerer at det, til og med i 2021, fremdeles er slik at vi er oss selv nærmest. Vi ønsker tiltak som vil påvirke oss direkte den korte tiden vi er her. Vi ønsker tiltak som kan gi oss posisjon, fordeler, og inntekter som vi igjen kan bruke på å bli større, slik at vi får mer posisjon og flere fordeler.

Hva med å tenke i et lengre perspektiv? Hva med å si at det vi foretar oss idag, ikke skal ha negativ innvirkning for kommende generasjoner, og først og fremst skal til hensyn til vårt felles livsgrunnlag? -Naturen og klimaet!

Jeg tillater meg å spørre retorisk om dette ønsket om vekst virkelig er nødvendig?

Jo, når vi i stor grad jobber og lever vi innefor rammer som straffer nedgang, og hyller oppgang. Vi skal vokse mer, slik at vi kan utvikle mer. Utvikle mer, slik at vi kan vokse mer. Vekst er fasiten på at det går bra. De som ikke henger med opplever nedgang.

Nei, for en slik fremgang skaper også et økonomisk momentum. Vi kan ikke bare kjøre på, da havner vi til slutt i en kommune med mange flotte flerbrukshaller, store dyre svømmehaller, men med et omland, og en nærnatur som en gang var Norges råeste bakgård forringet for all evighet.

Jeg og Miljøpartiet de Grønne er ikke ensidig negativ til til landbasert vindkraft, men det er en del helt avgjørende forutsetninger som må ligge til grunn.

  • Den skal skje i områder med eksisterende inngrep og infrastruktur.
  • Det skal aldri bygges i områder med urørt preg, eller andre natur og friluftsverdier.
  • All ubygging skal skje skånsomt og med lokal involvering.
  • Vi kan ikke bygge i områder som svekker livsgrunnlaget for urbefolkningen.

Vi må erkjenne at utbygging av vindkraft har betydelige konsekvenser for lokal natur. Naturmangfoldsloven gir oss helt klare retningslinjer for hva som er akseptable inngrep. Utgangspunktet er at en ikke kan gjøre inngrep i naturen som "forringer grunnlaget for menneskers virksomhet, kultur, helse og trivsel nå og i fremtiden."

Det samme gjelder motorisert ferdsel i utmark. Det som et fåtall ønsker for seg selv, den korte tiden vi har her, kommer til å gå på bekostning av andre. Hvor mange turer tåler naturen og dyrene som lever i den før det er for mye?

Vi skal ikke ødelegge naturen bare for å kunne ta vår del i det grønne skiftet, eller skape bolyst! Jeg har derfor tro på at Narvik sine kreative hoder vet hva som står i Stetinderklæringens "vi vil arbeide for en fornyet forståelse av forholdet mellom natur og mennesker." faktisk betyr.

Vi kan ikke ønske oss utvikling og vekst på naturen og fremtidige generasjoners bekostning!

Kommentarer til denne saken