Uværsskader for 700 millioner i fjor

Av

Forsikringsselskapene betalte ut rundt 700 millioner kroner for skader forårsaket av uvær i 2019.