Et eldre fjøs på Tårstad har ifølge lokalbefolkningen stått imot utallige stormer, men lørdag måtte det gi tapt for naturkreftene. Lokalbefolkningen mener det var orkan i kastene lørdag, og at kastene varte lenge. Vinden flekket taket av fjøset. Vinden tok også tak i løse gjenstander inne i fjøset. – Det er farlig å bevege seg på lesiden av fjøset. Det vises ikke på videoen, men jeg hadde problemer med å holde meg på beina da jeg filmet. Fjøset var ikke i bruk, og det er kun materielle skader, forteller Fremovers journalist Ragnar Bøifot. Fotograf: Rangar Bøifot