På Tårstad i Evenes blåser det skikkelig lørdag. – Det er så ille at de har bundet verandarekkverkene fast i husene, for at rekkverk og veranda ikke skal fyke på havet, forteller Fremovers journalist Ragnar Bøifot som er på stedet. – Det river skikkelig sier han. Fotograf: Ragnar Bøifot