Gå til sidens hovedinnhold

Har disse to for mye makt i Narvik?

Artikkelen er over 5 år gammel

"Valgets kvaler" Steinar Sæterdal om valget i Narvik.

Det er snart valg i Narvik. I år føler jeg i enda større grad enn tidligere, valgets kvaler. Rune Edvardsen er en flott fyr. Det er ikke problemet, det er imidlertid den maktkonsentrasjon som følger med på kjøpet, ved å gi han min stemme.

Roger Bergersen er leder av Narvik Arbeiderparti og står som tredjekandidat på bystyrelisten. Han blir derved en sentral skikkelse i den makten som skal utøves om Rune Edvardsen blir valgt til ordfører. Så langt en normalt situasjon i de fleste parti. Det som gjør meg betenkt er alle de andre rollene den samme partileder har i Narvik samfunnet.

Bergersen er adm. direktør i stiftelsen Forte Narvik. Dette er en stiftelse som forvalter de mange «herreløse» millioner som Sparebanken Narvik så generøst har lagt inn i stiftelsen «for økonomisk vekst» i regionen. Forte Narvik er i øyeblikket den største kapitalbasen i Narvik, dermed en viktig premissleverandør for byens utvikling. Styreleder i Forte Narvik er Eirik Frantzen. Frantzen er samtidig styreleder i Sparebanken Narvik, en annen sentral viktig aktør i Narvik samfunnet. Det at Frantzen både er styreleder i banken og i stiftelsen, er etter min mening i seg selv er en betenkelig rolleblanding. Om ikke det er nok er også Eirik Frantzen adm.direktør i Nordkraft, der Narvik kommune er hovedeier. I styret for stiftelsen Forte Narvik sitter også Edel Storelvmo, daglig leder i Futurum der Narvik kommune sammen med Narvik havn og Narvikgården har majoriteten.

Om Rune Edvardsen blir ordfører vil det samme nettverket sitte med avgjørende innflytelse på hvem som skal sitte i styret i Nordkraft, Futurum og en rekke andre lokale selskap. Med andre ord vil Arbeiderpartiet gjennom sin partileder Roger Bergersen, reelt sitte sentralt ved bordet, delvis på begge sider av bordet i stort sett alt som har med Narviks’ videre utvikling å gjøre. Selvfølgelig kan den samme Bergersen i bystyret melde seg inhabil i de fleste saker, men inhabilitet er knyttet til behandling i formelle organ og ikke til hva som faktisk foregår i de lukkede rom. Det betyr ikke at jeg på noen måte tror Bergersen vil opptre uhederlig, men mistanken vil uansett ligge der.

En stemme på Arbeiderpartiet vil kunne bidra til at noen få i Narvik får veldig mye innflytelse, både innenfor og utenfor politikkens verden. Narvik har behov for nytenkning, flere ben å stå på og ikke minst nye tanker fra andre miljø enn de tradisjonelle «tenkerne» i By1. Derfor er jeg særdeles usikker på om det er riktig å stemme på AP ved det kommende valget. Valgets kvaler går imidlertid på at alternativene ikke er åpenbare.

Kommentarer til denne saken