– Det er veldig interessant det vi holder på med.

Det er svaret fra småbarnspappaen, som også håndterer rollen som bonuspappa til flere etter beste evne. En oppgave med atskillig flere lyspunkter enn de utfordringer en blytung kommuneøkonomi gir.

Noen overraskelser

Ap-ordføreren legger ikke skjul på at kommunestyret har fått seg noen overraskelser ut over inneværende budsjettperiode.

Store overskridelser på enkelte prosjekter og det han beskriver som andre overraskelser tidligere omtalt i media.

– Det ble en brå vekkelse for oss. Og en periode så jeg litt mørkt på det.

– Nå ser jeg bare muligheter til å komme ut av denne situasjonen – til å endre på ting.

– Vi har fått en ny rådmann, som ser på de økonomiske utfordringene med nye øyne. Han er strukturert og gira. Også det har bidratt til at jeg som ordfører ser gode muligheter til å få snudd den negative økonomiske utviklingen uten at det vil gå ut over tjenestetilbudet til innbyggerne.

Stolt

Tysfjordordføreren er stolt over tjenestetilbudet til innbyggerne, og viser til ulike landsundersøkelser der hans egen kommune kommer særs fordelaktig ut i «karakterboka».

Kostra-tallene er en ting. Men når hjemkommunen scorer høyt med hensyn til helsetjenestetilbudet, synes Johansen det er greit å smile bredt.

– Alle får et tilbud, og alle blir godt tatt vare på.

Tysfjord Arbeiderparti presenterer et kommuneprogram for perioden 2015–2019 med slagordet: «Vi arbeider for deg».

Dersom han får fornyet tillit vil fokuset også de neste fire årene være på alle innbyggernes ve og vel.

Han har lite til overs for den øst- vest-konflikten mange ser ut til å dyrke.

– Det har vært og er utfordrende tider for Tysfjord kommune økonomisk sett, men jeg har urokkelig tro og mening om at Tysfjord fortsatt skal være en god kommune å bo og leve i, sier tømmerhoggeren og forretningsmannen som gjerne vil tilbringe flere år i politikken.

Drifta ned

– Vi må ta ned driften i kommunen. Men jeg mener det er fullt mulig å gjøre dette på en skånsom måte.

– Det betyr blant annet at en del av kuttene kan tas ved naturlig avgang og ikke oppsigelser.

– Vi må se etter de smarte løsningene. Vi har i dag et veldig godt tjenestetilbud til innbyggerne, og det skal fortsatt være godt.

Kommunesammenslåing

– Blir neste kommunestyreperiode den siste med egen ordfører?

– Jeg ser at de blå-blå har tonet litt ned progresjonen når det gjelder kommunesammenslåing. De ser at de har skyndet seg litt for fort. Kommunalministeren har gjort det klart at kommunene må være i balanse før en sammenslåing.

– Selv mener jeg denne prosessen burde vært startet på det sentrale Østlandet først. Her oppe har vi store avstander og dermed andre utfordringer.

– Jeg frykter en sentralisering og utarming av distriktene. Jeg må samtidig understreke at vi verken er pålagt å dele kommunen eller slå oss sammen med andre, men å se hvilke muligheter som ligger i en kommunesammenslåing. Dette arbeidet er vi godt i gang med, sier han.