Gå til sidens hovedinnhold

Valg 2021, fortsatt sentralisering eller tjenester nært folk?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gjennom sju år har Høyreregjeringen med Frp som støttehjul sentralisert, lagt ned tjenester og ført en politikk som har gitt dårligere offentlige tjenester for folket. Valget høsten 2021 vil være et verdivalg om denne politikken skal fortsette.Senterpartiet har valgt ei linje som på det sterkeste vil motarbeide denne regjeringens sentraliseringspolitikk. Det skal legges til rette for at folk skal kunne bo i hele landet. Offentlige tjenester skal være nært folk.

Torsdag 22.04.21 kunne Fremover opplyse oss om at Ofoten tingrett, Trondenes tingrett og Vesterålens tingrett fra mandag 26. april vil være historie. Rettsstedene opprettholdes, men skal administreres fra Harstad. Videre opplyses det at 60 domstoler skal bli til 23. Dette betyr at over det ganske land skal tingrettenes administrasjon sentraliseres og lokaliseres i større byer. Senterpartiet mener at kunnskap om lokale forhold nedvurderes og nedprioriteres. Det går på rettssikkerheten løs.

16.02.21 ble det kjent at Universitetssykehuset Nord Norge sommeren 2021 vil gjennomføre vekselvis stenging av fødetilbudene i Narvik og Harstad. Fødeavdelingen ved UNN Narvik vil være stengt fra 21. juni til 19. juli, mens fødeavdelingen ved UNN Harstad blir stengt i 4 uker fra 19. juli til 16. august.

Senterpartiet vil denne praksisen til livs. Fødeavdelingene ved lokalsykehusene skal til alle tider være operasjonelle. Dette for å hindre fødsel i sykebil på vei til fødeavdeling. I en særlig sårbar situasjon må samfunnet trygge livene til mor og barn.

Skatteetaten foreslår å halvere antall skattekontorer fra 107 til 53. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum rister kraftig på hodet til dette forslaget. Han uttaler at et skattekontor er ikke bare et skattekontor, det er en større del av et kompetansemiljø i hele landet. Når funksjon etter funksjon blir sentralisert og tatt bort, slår det beina under viktige deler av næringslivet og folks økonomi i det område som rammes. Narvik Senterparti vil slå ring om og trygge skattekontoret i Narvik.

Valget høsten 2021 er og blir et veiskille. Skal Høyreregjeringens sentraliseringspolitikk få fortsette eller skal vi trygge de virkelige verdiene som ligger i offentlige tjenester nært folk?

Kommentarer til denne saken