Gå til sidens hovedinnhold

Valg er ikke bare valg

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hver dag tar du mange valg. Noen valg har store konsekvenser, andre er mindre betydning. Noen valg kan oppleves vanskelige for noen, mens lett for andre - slik som årets Stortingsvalg. Men hva med valg knyttet til livssyn og tro?

Ved å få barn må foresatte ikke bare ta valg på egne vegne, men valg på barnets vegne. Noe lar du barnet velge selv fra ganske ung alder, på andre områder gir du barnet gradvis større valgfrihet etter hvert som de blir eldre. Men hva med livssyn og tro? Når skal barnet velge selv og hva skal du som foresatte bestemme?

Foresatte er forbilder

Enkelte foresatte ønsker ikke å legge noen føringer for barnets religiøse veivalg, mens andre ser det som en livsoppgave at deres barn oppdras i en bestemt religiøs retning - med det mål at de beholder denne religiøse overbevisningen livet ut. Foresatte kan veilede, men ikke tvinge. Barn har rett til å tro, mene og tenke fritt på lik linje med voksne, i følge FNs menneskerettighetserklæring. Men hva betyr det i praksis? Hvem skal bestemme, barnet eller de foresatte? Det er nok ikke et enten eller, men et både og. For ingen er helt og holdent selvstendige, vi påvirkes av vårt miljø og vi tar ikke valg i et vakuum. I ung alder er gjerne foresatte barnas forbilder, så hva de tror og mener har stor betydning.

La barna bli kjent med bibelfortellingene

Å la barn få gå på søndagsskole eller i en kristen barnegruppe, handler ikke om å velge en kristen tro for dem. Det handler om at å gi dem mulighet til å bli kjent med bibelfortellingene, og gjøre dem i stand til å ta et eget valg. For hvis de aldri får høre bibelfortellingene kan de heller ikke få mulighet til å ta en stilling til om disse fortellingene er noe de vil at skal prege livet deres videre. Bibelfortellingene gir dem også større forståelse for den kristne kulturarven som vårt samfunn bygger på.

Tar barns religiøse liv på alvor

Søndagsskolen Norge ønsker å være et sted der barna kan få undre seg over bibelfortellingene. Et sted der barna og deres tro, tvil og undring blir tatt på alvor og får være i sentrum. Enkelte argumenterer med at det finnes ikke religiøse barn, bare barn av religiøse foresatte. Det er vi uenig i. Vi anerkjenner barns egen tro på linje med voksnes, og mener at når det kommer til tro har vi voksne også mye å lære av barna.

Kommentarer til denne saken