Redd Barna har arrangert det «første landsomfattende valget for barn i Norge».

Målet er å engasjere barna i det politiske systemet, og samtidig «sørge for at også barnas stemme blir hørt i samfunnet».

- Barna har deltatt og gjort sine valg, de har også en plass i vårt demokrati. Derfor må politikerne ta deres stemme på alvor, og lære å lytte til barna. Hvem vet vel bedre enn barna selv h va som er god politikk for barn? skriver Redd Barna Region Nord i en pressemelding.

Over hele landet har 60.000 barn stemt, og Redd Barna har hatt egne pakker forberedt til skoler for å lage et opplegg rundt valget.va

- Hos oss i Redd Barna Region nord er vi godt kjent med at barna har mange og sterke meningen om hvordan samfunnet og verden bør være, og det er veldig bra at de får uttrykke noe av dette gjennom Barnas Valg, sier Gro Davidsen fungerende regionleder i Redd Barna Region Nord i pressemeldingen.

«Barnas Valg» er et samarbeid mellom Redd Barna og NRK Super.

Resten av resultatene finner du nederst i saken.