Kommunesenteret er arnested for ny bygdeliste i Evenes

Det er ikke en ytterbygd, men kommunesenteret Bogen som er arnestedet for en bygdeliste i Evenes.

Det er ikke en ytterbygd, men kommunesenteret Bogen som er arnestedet for en bygdeliste i Evenes. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Et møte på samfunnshuset i Bogen onsdag kveld har resultert i at en arbeidsgruppe har fått i oppgave å rede grunnen for et nytt politisk parti foran kommunestyrevalget i høst.

Kommunesenteret Bogen, som har tidligere vært selve bastionen for Arbeiderpartiet i Evenes, er nå arnestedet for etableringen av det som skal hete Evenes tverrpolitiske liste.

Et reelt alternativ

I en pressemelding kommer det fram at det er nedsatt et eget arbeidsutvalg for Evenes tverrpolitiske liste. Utvalget skal i løpet av februar legge fram en programerklæring.

– Evenes tverrpolitiske liste tar sikte på å skape et reelt alternativ til de etablerte politiske partigrupperingene i Evenes foran kommunevalget 2019.

Avsender er Jan Inge Yttervik som deltok på møtet, men understreker at han ikke er med i arbeidsgruppen. Yttervik sto på femteplass på Evenes SVs valgliste til kommunestyrevalget i 2015. Han er i dag ikke fast medlem av kommunestyret i Evenes, der SV har én representant.

Fra Bogen til Snubba

Fremover har snakket med flere som både kjenner til initiativet for en ny politisk liste i Evenes, og som også deltok på møtet onsdag. Ingen ønsker å stå fram og fortelle om bakgrunnen for at det etableres et nytt parti.

Årsaken er at arbeidet nettopp har startet, og at arbeidsgruppen ikke har fått tid til å konstituere seg.

Mellom 40 og 50 personer skal ha deltatt på møtet. De som deltok skal ha bakgrunn fra alle de etablerte partiene i Evenes, og bostedsadressene skal være fra Bogen, Østervik og Snubba.

Anser skolekampen som tapt

Personer som har vært sentral i arbeidet med å vurdere en ny politisk liste i Evenes, sier bakgrunnen er at det over tid har vært en ensidig vektlegging av vekst og utvikling i områdene fra Liland og vestover.

Les også: Han er skuffet etter tapt skolekamp

Flere står fast på at bakgrunnen ikke er vedtaket om å bygge en ny skole på Liland – og ikke i Bogen.

– Den kampen anser vi som tapt, uttaler flere som Fremover har snakket med.

– Men det handler om å utvikle hele kommunen. Ikke bare områdene vest for Dragvika, uttaler én.

Skole, kraftforsyning og kommunereform

Men Fremover er kjent med at skolevedtaket, og prosessene i forkant av vedtaket i kommunestyret, resulterte i en utbredt frustrasjon over prosessene – både i kommunestyret og internt i enkelte partier.

Les også:

Også prosessene med salget av Evenes kraftforsyning til Hålogaland kraft, samt harde fronter internt i enkelte partier rundt kommunereformen, skal ha vært medvirkende.

Vurderte et parti-kupp

Fremover er kjent med at det har vært vurdert kampanjer der etablerte politiske parti kunne bli kuppet under kommunestyrevalget. Dette skal, etter det Fremover kjenner til, ikke lenger være tema.

En av personene som er med i arbeidsgruppen, som foreløpig ikke ønsker å stå fram, sier det vil komme både program for det nye partiet, og lister med kandidater foran det kommende valget til nytt kommunestyre i Evenes.

Fristen for å levere liste foran kommunestyrevalget 2019 er 1.april.

Både Evenes Arbeiderparti og Evenes Høyre har sine lister klare foran kommunestyrevalget til høsten. Ordførerkandidat for Høyre er Jardar Jensen, mens Terje Bartholsen er Arbeiderpartiets ordførerkandidat.

Artikkeltags