Kent Åge (45) går fra narkodømt til folkevalgt: - Jeg er imponert over snuoperasjonen til Kent Åge

For 12 år siden ble Kent Åge Johansen fra Leknes dømt til en lang fengselstraff for grov narkotikakriminalitet. Nå er livet snudd,og ved valget ble han valgt inn i kommunestyret. Lensmann og komunestyremedlem Asbjørn Sjølie er imponert over den snuoperasjonen Kent Åge har gjort.