Valgsjokk i kommunen: 12 av 17 folkevalgte i nye Hamarøy er fra Tysfjord

Tysfjords vestside får 12 av 17 plasser i det nye kommunestyret i Hamarøy.