– Kraftkommunene bør få mer, ikke mindre

– Lokalsamfunnene som har avgitt naturressurser til oss som bygger ut kraft, burde fått mer av kaka, ikke mindre slik det nå er skissert. Jeg forstår de som mener at dette forslaget er svært drøyt.