Vannlekkasjen førte til stengte veier og store skader. Nå krever kommunen erstatning

Kommunen har sendt millionkrav til forsikringsselskap.