Nå blir det fritt fram for vannscootere

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Et forslag fra Klima- og miljødepartementet om å oppheve vannscooterforskriften er nå sendt ut på høring.

– Regelverket er utformet slik at det er vanskelig både å håndheve og kontrollere. Gjeldende regelverk tar hensyn til natur- og friluftsinteresser, men ikke like godt nok hensyn til sikkerheten ved bruk av vannscooter. Jeg er glad for at regelverket vil bli endret, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Må vise hensyn

Forslaget om å oppheve vannscooterforskriften støttes også av regjeringspartner Høyre. Stortingsrepresentant Svein Harberg (H) er fornøyd med at det han kaller «et unødvendig regelverk» nå vil bli opphevet.

Det betyr at kjøring med vannscooter reguleres av de alminnelige reglene om fartøy.

LES OGSÅ:

– Det er ikke annet enn rett og rimelig. Likevel vil vi oppfordre folk til å vise hensyn som vi ellers forventer at folk gjør på sjøen, mener Harberg.

Han påpeker at bruk av vannscooter, som andre motoriserte fartøyer, kan medføre ulemper for blant annet naturmangfold og friluftsliv.

Regelverket er utformet slik at det er vanskelig både å håndheve og kontrollere.

Bård Hoksrud, stortingsrepresentant (Frp)

Lokale forskrifter

Derfor kan kommunene fastsette lokale forskrifter om bruk av fartøy, herunder vannscootere, i sjø og vassdrag.

– Slike ulemper varierer mellom ulike områder av landet, men også innen ulike områder av en kommune. Dette taler for at kommunene selv regulerer bruken ut fra viktige hensyn som friluftsliv og naturmangfold, understreker han.

Kommuner som har spesielle utfordringer med bruk av vannscootere, kan derfor allerede nå vurdere å forberede lokale bestemmelser. Endringer eller oppheving av vannscooterforskriften vil etter planen tre i kraft 1. mai neste år.

Protesterer

18 organisasjoner har protestert kraftig mot planene om å fjerne dagens vannscooterregelverk.

– Regjeringens forslag vil føre til mer vannscooterkjøring i høy fart nær land. Dersom vannscooterne skal følge samme regler som båter, blir det i praksis fritt fram til å kjøre overalt, sier Erling Lae, styreleder i Norsk Friluftsliv, til NTB.

Den tidligere byrådslederen for Høyre i Oslo frykter flere ulykker, mer støy og flere konflikter og mener økt scooterkjøring dessuten er til fare for sårbare sjøfuglbestander.

Fakta om vannscootere

  • For å kjøre vannscooter må man være over 15 år og ha båtførerprøven.
  • Vannscooter er bare tillatt å kjøre 400 meter fra land til havs, og minst 500 meter fra land i ferskvann.
  • På vei ut til lovlig farvann er det bare tillatt å holde fem knop med farkosten.
  • Det er aldri lov til å kjøre med vannscooter i elver, verneområder og innenfor badebøyer i oppmerkede badeområder.
  • Politiet og Statens naturoppsyn fører tilsyn, og kan utskrive bøter om de oppdager lovbrudd.

Artikkeltags