Som følge av at Kuraas benytter seg idrettsstrøm fra Polar kraft, forteller Kenneth Kuraas om hvordan de gjennomfører en intern konkurranse om hvilket idrettslag som skal få de 30.000 kroner som de mottar gjennom denne strømavtalen.

I år sto det mellom Nor håndballklubb og Narvik atletklubb, hvor altså håndballklubben strakk det lengste strået.

For Anders Horne, Maria Bostad Dahl og Simen Kleiving fra Nor HK er pengegaven kjærkommen med tanke på de planer som klubben har for fremtiden.

– Pengene ønsker vi skal gå til å ruste opp Idrettens Hus, og på den måten kommer det også Narvik atletklubb til gode, forteller en fornøyd styreleder Simen Kleiving til Fremover.

Enorm vekst

Utviklingen til Nor HK er ifølge de tre lederne i klubben en suksesshistorie hvor det var knappe 170 medlemmer for tre år siden, mens de nå er nærmere 360 aktive medlemmer.

I tillegg er de i en posisjon hvor det aldri er vanskelig å få med seg ildsjeler til å gjøre en innsats for klubben, det være seg trenere eller foreldre som hver gang stiller villig opp på kampene.

– Hver uke får vi stadig flere medlemmer hvor foreldre vil at deres barn skal være med på håndball, forteller Anders Horne.

Sosial profil

Klubben har spillere fra åtte år til seniorlag både for herrer og damer. Men én ting er suksess på det rent sportslige.

– Nor HK har også en sosial profil som er viktig for oss, påpeker sportslig leder Maria Bostad Dahl. Det innebærer en tydelig filosofi hvor alle aktive skal få være med på kamper, og hvor blant annet deltakeravgift ikke skal være det som hindrer ungene til å delta.

– Vi mener at deltakeravgiften ikke skal være en terskel for at unger skal kunne drive idrett, tilføyer Anders Horne.

At de nå får med seg 30.000 kroner til å drive klubben videre kommer utvilsomt godt med. Samtidig ser de at gjennom å kunne bidra med støtte til Idrettens Hus, så kommer det også flere brukere til gode.

– Det trenges både utstyrsrom og muligheter for å ha en kafé i forbindelse med kamper og arrangementer, påpeker Horne.

600.000 til lokale idrettslag

Det er tredje året matprodusenten Kuraas arrangerer denne konkurransen om hvem som skal få deres andel på Polar kraft sin ordning med idrettsstrøm. Kenneth Kuraas forteller at de foretar en intern konkurranse hvor én fra individuelle idretter og én fra lagsport går til en superfinale.

– For oss er det viktig å kunne støtte opp om lokal idrett, påpeker Kuraas overfor Fremover.

I fjor var det Narvik Wizards som stakk av med seieren og fikk 30.000 kroner fra matprodusenten på Fagernes.

Konseptansvarlig Martin Stormo fra Polar kraft sier at gjennom ordningen med idrettsstrøm går det årlig ut 2,9 millioner kroner til ulike idrettslag, hvorav 600.000 kroner til idrettslag fra Ofoten.