Handelen inkluderer eierandeler i mer enn 20 produserende felt.

Feltene driftes i hovedsak av Equinor, inkludert Grane, Snorre, Ormen Lange, Statfjord og Fram, med en samlet produksjon på cirka 150.000 fat oljeekvivalenter per dag i 2019.

Avtalen ble signert torsdag, ifølge Vår Energi, som er eid av Eni og HitecVision.

– Denne transaksjonen er en viktig milepæl i Vår Energi sin korte historie og et tydelig bevis på vår ambisjon om å videreutvikle norsk sokkel, sier administrerende direktør Kristin Kragseth i Vår Energi.

Oppkjøpet medfører at flesteparten av de rundt 50 ansatte fra ExxonMobil går over til Vår Energi og vil ta del i den videre veksten og utviklingen av selskapet i årene som kommer.

Vår Energi blir med dette det nest største selskapet innen leting og utvinning av olje på norsk sokkel etter Equinor.

Handelen ble kjent tidligere denne måneden, men da avviste ExxonMobil at en endelig avtale var underskrevet. ExxonMobil gir seg dermed etter 50 år på norsk sokkel.