Konflikten mellom Israel og palestinere har blitt kalt verdens absolutt vanskeligste konflikt. Dette er ikke noe vi skal se lett på, dette er noe vi skal ta på alvor. I 1948 ble staten Israel opprettet. Dette skjedde gjennom brutal krigføring, på bekostning av den palestinske befolkningen. Den befolkningen som levde livene sine i områdene som ble så brutalt revet fra dem.

Israel driver en ulovlig okkupasjon av Palestina, en okkupasjon de har drevet med i godt over 50 år. Vi skal aldri drive med kompromisser når det gjelder våre internasjonale lover. Dette betyr at vi ikke skal godta at Israel gjennom årevis med okkupasjon har brutt flere hundre FN-resolusjoner. Nok er nok, nok var nok for flere år siden.

Den ulovlige okkupasjonen har foregått siden 1967. Til tross for at Israel offisielt sett “bare” har okkupert Palestina siden 1967, har landet vært ufritt siden 1948. En ufrihet ulik noen annen. Denne ufriheten kan vi ikke tillate oss selv å sitte å se på.

Derfor er det utrolig viktig at vi i Nordland gjør alt som står i vår makt, for å sikre palestinerne deres frihet. Ett steg nærmere palestinernes frihet, betyr også ett steg nærmere en verden hvor alle land respekterer våre felles spilleregler.

Vi blir skremt når Kassandra Petsa fra FRP tar opp en interpellasjon til fylkestinget, om å reversere det allerede vedtatte boikottet av Israel. Måten Petsa fremstiller okkupasjonen av Palestina som lovlig, gjør oss livredde. Vi vet at den er så langt fra lovlig som man overhodet kommer. Vi vet at okkupasjonen av Palestina er drevet frem ved hjelp av krigføring og makt, ikke på en lovlig måte.

Kassandra Petsa mener at vedtaket fra 2018 om boikott ikke har noe for seg. Hennes fremstilling av saken viser til et forvridd verdenssyn. Et verdenssyn som tar saken helt ut av kontekst, som nekter å se hva som faktisk foregår i Palestina. Det er en ulovlig okkupasjon, det finnes ingen annen måte å si det på. Det finnes ingen annen fasit.

Israel har undertrykt Palestina i over 50 år. Dette er fakta, det er ikke noe et forvridd verdenssyn kan endre på. Verdenshistorien er uforanderlig, vi kan ikke gå tilbake i tid. Konflikten er omtalt som verdens vanskeligste, nettopp på grunn av grusomhetene Israel har påført Palestina. Det som en gang var palestinsk territorium er i dag okkupert territorium. La oss en gang for alle innse grusomhetene som er blitt utspilt mot det palestinske folk. La oss en gang for alle si klart og tydelig i fra om at et boikott av Israel er den eneste mulige løsningen for å hjelpe palestinerne til frihet.

Vi har alle et felles ansvar for å gjøre vårt i kampen mot denne grusomme okkupasjonen. Vi har alle et felles ansvar i å stoppe Israel. For å ivareta vårt felles ansvar, håper vi at Nordland fylkeskommune fortsetter å forholde seg til det livsviktige vedtaket som ble fattet i 2018. Boikott av Israel er livsviktig for tusenvis av palestinere, vi kan ikke godta at et slikt vedtak reverseres. Vi skal ikke tilbake i tid, vi skal se fremover. Sammen skal vi delta i kampen, mot Israel, for et fritt Palestina.