Avisa Nordland: Det var Teknisk Museum som vant prisen for omdiskutert FOLK-utstilling. Den prestisjetunge prisen deles ut av British Society for the History of Science. Árran samarbeidet med Teknisk Museum om utstillingen.

Teknisk Museum fikk prisen for beste utstilling i kategorien store utstillinger for utstillingen «FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser».

Árran var medprodusent med fotografier, tekster og intervju, utviklet over en tids samarbeid. Utstillingen setter søkelyset på rase, den historiske vitenskapelige rasismen og dennes ettervirkninger på dagens samfunn.

I utstillingen ble det blant annet vist en montasje av fire fotografier fra Alette Schreiners avhandling/bok «Antrhropologische lokaluntersuchungen in Norge, Hellemo (Tysfjordlappen)", utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo, for Fridtjof Nansens Fond. Film, intervjuer og tekster laget på Árran, inngikk også i utstillingen.

I 1914 og 1921 var Alette og Kristian Schreiner, sammen med Johan Brun. i Tysfjord, hvor de fotograferte, observerte og målte 222 samer. 92 av disse er presentert på 78 fotografier. Fire av bildene i Árrans Schreinersamling inngikk i utstillingen.

British Society for the History of Science (BSHS) berømmet Teknisk Museum for å utforske den historiske vitenskapelige rasismen og dennes ettervirkninger på dagens samfunn,

Juryen understreket at utstillingen er enestående med hensyn til innhold og at den demonstrerer hvilken rolle et nasjonalt museum kan spille som et forum for diskusjon av vanskelige temaer.