Nedbøren er ikke over. Spår opp til 50 millimeter de neste to dagene

Nedbøren fortsetter litt til. Deretter kommer kulda.