Bjerkvik svømmeklubb markerte jubileet med svømmestevne og festmiddag. Tilstede fra Narvik kommune var varaordfører Geir-Ketil Hansen.

Hansen berømmer klubben og dens betydning for de mange hundre om ikke tusen ungommer som har hatt gleden av svømmesporten gjennom 40 år.

Han roste både ledere og trenere, og de mange som i løpet av årene har stilt opp på dugnad for å bidra til klubbdrift.

- I tillegg  til at klubben har veklagt breddeidretten, har de også på imponerende måte over flere tiår fått frem svømmere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå, sa Hansen.

Han nevnte spesielt Gaute Fredriksen, Katharina Stiberg og Ingeborg Vassbakk Løyning.

Bjerkvik svømmehall ble åpnet i 1979, samme år som klubben ble stiftet.

Svømmehallen har vært avgjørende for klubbens eksistens og den siste tiden fortalt at svømmehallen er en forutsetning for klubbens videre eksistens.

Hansen understreket at et enstemmig bystyre vedtok at svømmehallen skal fortsette å holde åpen da de behandlet budsjettet.

Han sier det er bred enighet om å løse uklarhetene om forutsetningene for videre drift.

Varaordføreren overrakte blomster til Bjerkvik svømmeklubb.