Til fagbladet Journalisten forteller redaktør Magne Henriksen at tittelen har vekket oppmerksomhet:

– Den er sinna og har vekket oppmerksomhet, sier Henriksen til Journalisten om den helt spesielle tittelen.

Avisa Østhavet dekker Vardø og Kiberg med en nesten-ukentlig papirutgave.

Avisa er foreløpig kun på papir, og nå har altså papiravis-tittelen tatt av på internett.

Utgangspunktet for saken er skjarkskipper Vegard Bangsund, kjent fra NRK-serien Skårungen, og han langer ut mot fiskeriminister Per Sandbergs forslag om å avvikle torsketrålernes pliktsystem.

Til Journalisten sier Henriksen at han regnet med reaksjoner når de først publiserte en så saftig tittel.

– Kan den vekke debatten om fiskerinæringen samtidig som kvoter forsvinner og folk må ta opp lån for å holde det gående, er det bra. Det er mye byråkrati. Og selv om fiskerinæringen er Norges nest største eksportvare er det større debatt om jordbruket.

Redaktøren var heller aldri i tvil om at tittelen skulle i trykken.