3800 bussjåfører er allerede tatt ut i streik i Oslo og Viken. Fra og med arbeidsstart lørdag vil bussjåfører i store deler av Nordland bli tatt ut dersom streiken vedvarer.

Dette inkluderer bussjåfører i hele Bodø by, Narvik, Mo i Rana, Mosjøen, Lofoten og Vesterålen, ifølge ei pressemelding.

190 bussjåfører

Det er Yrkestrafikkforbundet som organiserer rundt halvparten av bussjåførene i Norge. De vil ta ut 190 bussjåfører i streik lørdag. Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Jim Klungnes kaller opptrappingen et naturlig steg i streiken.

– Av hensyn til passasjerene håper vi arbeidsgiverne vil tenke seg om og komme tilbake med et akseptabelt tilbud, slik at vi kan få avsluttet streiken raskt, og at færrest mulig uskyldige rammes, sier han i ei pressemelding.

Yrkesforbundet tar ut 2147 sjåfører totalt, mens Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet til sammen tar ut 2421 sjåfører, ifølge pressemeldinga.

Krever lønnsøkning

Dersom konflikten fortsetter, varsler forbundet at nær 12.000 bussjåfører kan bli tatt ut i streik landet over. Fire forbund forhandler om en avtale, og det er lønn og sikkerhet det er uenigheter om. De krever lønnsøkning for å komme nærmere industriarbeiderlønn, som det ble avtalt i 2006 at lønna skulle ligge på nivå med.

– Vi er skuffet over at arbeidsgiver ikke tar på alvor at bussjåførene har blitt hengende etter lønnsmessig. Vi har en enighet fra tidligere om at lønna skal nærme seg industriarbeiderlønn, og så fikk vi et tilbud som går i feil retning. Det er løftebrudd, sier Klungnes.

I tillegg krever Yrkestrafikkforbundet at det blir satt av tid til å gjøre en sikkerhetssjekk i bussen før turen starter. De krever også at man slutter å inkludere inntil ti minutters forsinkelse i timelønnen.

– Vi har rimelige krav og ønsker å rette opp skjevheter ifra tidligere oppgjør. Eksempelvis fikk bussjåførene i 2018 om lag en tredel av andre grupper og en reallønnsnedgang. Denne trenden må snus i år. Om vi skal sikre rekruttering til bransjen har vi ikke tid til å vente.