Varsler flere øvingsdøgn for soldater i Heimevernet

Sjefen for Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen, varsler at antallet øvingsdøgn skal opp for soldater i Heimevernet.

Sjefen for Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen, varsler at antallet øvingsdøgn skal opp for soldater i Heimevernet. Foto:

Av

Etter mange år med nedgang i øvelsene for soldatene i Heimevernet, legger nå ledelsen opp til flere øvingsdøgn etter at budsjettene er økt.

DEL

I fjor var antallet øvingsdøgn for soldatene i Heimevernet fire dager for menige soldater og seks dager for befal, skriver Adresseavisen.

Tallet har variert mye de siste årene, og spesielt etter 2000 har det gjennomsnittlige antallet øvingsdøgn vært lavt. Enkelte år har så lite som 20 prosent av styrken vært inne på øvelse.

Etter at det i årets forsvarsbudsjett er satt av 1,43 milliarder kroner til HV, vil ledelsen at flere skal inn på øvelser igjen. Sjefen for Heimevernet, Elisabeth Michelsen, vil at antallet øvingsdøgn skal opp og varsler at vanlige soldater i år skal øve seks dager og at befal skal ut i ni dager.

– Den årlige treningen er viktig. Dette er den nye normalen, sier Michelsen.

–Vi skal øve på grunnleggende soldatferdigheter og sørge for at folkene kjenner oppdraget de skal utføre og er trygge på hverandre, sier hun.

Generalmajor Elisabeth Michelsen tiltrådte formelt som ny leder for Heimevernet i november, men hadde da allerede fungert i stillingen siden august. Hun sier blant de viktige oppgavene for HV framover er å utnytte folks kompetanse og innføringen av et spesialkorps med vervede.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken