Vassdalen-veteraner i enestående studie

Det skal bare finnes en eneste studie fra tidligere der senvirkninger etter ras og betydningen for den psykiske helsen, er undersøkt. Nå får Vassdalen-veteraner presentert sin egen.