Ved tre ulike arbeidsplasser skal kvinnen ha brukt samme metode for å svindle NAV

Snart blir det opp til retten å avgjøre om kvinnen fikk pengene rettmessig.