Flertallet besluttet i 2019 å legge opp budsjettene etter en forventet befolkningsvekst fra daværende 1.376 til 1.516 innen 2022, og med det en påplussing i overføringer fra staten på 3,5 millioner kroner i løpet av 2021 og 2022. Med disse pengene skulle det bli både skolemat til elvene og utlevering av varm middag til beboere på omsorgssenteret.

Artikkelen fortsetter under rammen.

– Ingen kontroll

Men nå foreligger fasiten:

Dagens tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Evenes, nå med 1.305 innbyggere, er 211 personer unna målet politikerne satte seg for tre år siden.

Ved inngangen til 2021 var det 1.324 innbyggere i kommunen. I andre kvartal kom en liten knekk ned mot 1.300, og der har det forblitt frem til nå med mindre svingninger.

– Da vi overtok i 2019 så hadde vi ingen kontroll på økonomien. Det har vi nå, er ordfører Terje Bartholsens forklaring på det historiske vedtaket.

Han minner også om at det er gjort endringer underveis i estimatene, men sier at det at befolkningstallet ikke har økt, får følger for økonomien.

Advarer

– Den er særdeles stram og vil forbli det for hele perioden fra 2023 til 2026. Det kommer til å røyne på i alle enheter. Det viser økonomirapporten som jeg nettopp har fått fra kommunedirektøren, varsler ordføreren som erkjenner at det er en utfordring at ikke innbyggertallet har økt de siste årene.

– Det er nettopp derfor har vi iverksatt mange store byggeprogram, og der kommunen har gått i front.

For selv om han innrømmer at han syntes det var trasig å motta dagens opplysningene om 1.305 innbygger, gleder han seg over at de første har flyttet inn i splitter nye hus bygd av kommunen.

– Det var veldig artig å gå forbi i går og se at det var kommet lys i noen av vinduene, sier Bartholsen.

Men kommunen gir seg ikke med det:

Bygger og bygger

– Vi har godkjent bygging av 100 nye boliger som ulike aktører skal sette opp innen utgangen av 2023. Formannskapet har sagt ja til at «Folk i husan» kan starte regulering av et område der de planlegger inntil 200 boliger i Evenesmark. De som bosetter seg der kan gå fra husene til flystasjonen, forteller han og fortsetter:

– I formannskapet for to dager siden vedtok vi reguleringsendringer på Liland og for den tidligere skoletomta i Bogen både for å modernisere og å bygge nytt, og formannskapet har i tillegg besluttet å bruke 36 millioner på 12 leiligheter med en såkalt leie-til-eiemodell. Det er rettet inn mot yngre leietakere som på sikt kan overta leilighetene. Kravet er at de må ha fast jobb, være bosatt i Evenes og være mellom 18 og 34 år.

Bartholsen avstår fra å anta noe om når innbyggertallet kan ha passert de første 1.500 slik de hadde forhåpninger om i novembermøtet i 2019, men sier at boliger er avgjørende for å få flere til å bosette seg i kommunen.

Satser

– Vår overbevisning er at om vi har hus, så kommer det folk.

At et parkeringsområde ved flyplassen nylig er solgt for 74 millioner kroner, tar han også som et tegn på at det er næringslivsaktører som ser muligheter i kommunen, og som ønsker å etablere seg.

– Også de vil ha behov for tak over hodet til sine ansatte, påpeker ordføreren som mener de nå – endelig – er i ferd med å høste frukter av et langt og særdeles krevende arbeid.