Hva er velferd? Hvorfor betaler vi skatt, og hva brukes pengene til? Hva betyr det egentlig at vi har et demokrati? Dette er temaer som kan være ganske vanskelige – og kanskje litt kjedelig? I de siste ukene har om lag 400 4. og 5.-klassinger i Narvik fått lære om Vårt Lokalsamfunn, og det er ikke hvem som helst som har lært dem om dette.

Det skriver Ungt Entreprenørskap Nordland i en pressemelding.

For det er nettopp politikerne i kommunen, kommuneansatte og lokalt arbeids- og næringsliv fra bl.a. Narvik Næringsforum, VINN, Sparebank1 og Brønnøysundregistrene som har stilt opp for elevene, og vært «lærere for en dag». For hvem er bedre til å veilede elevene i demokrati, medbestemmelse og lokalsamfunn enn akkurat de?

I ekstase

Vårt lokalsamfunn er et pedagogisk program fra Unge Entreprenørskap der elevene på en enkel måte gjør seg kjent med samfunnet rundt seg, yrker, lønn, skatt, demokrati og velferdsstaten. Elevene ved Bjerkvik skole fikk onsdag denne uken besøk av Vegard Lind-Jæger fra Sosialistisk Venstreparti i Narvik som var helt i ekstase etter endt skoledag.

– Dette er noe av det kuleste jeg har vært med på. Et helt fantastisk program som gir elevene så mye lærdom på kort tid. Dette er et program alle 4/5 klassinger i Narvik burde ha fast i timeplanen hvert eneste år, sier Lind-Jæger, og legger til at det er viktig at politikerne og lokalt næringsliv fortsetter å stille opp for elevene i Narvik en skoledag i året.

Også lærer ved Bjerkvik skole var fornøyd med dagen og programmet til Ungt Entreprenørskap.

– Et kjempebra opplegg for elevene. Vi så at de skjønte hvordan et lokalsamfunn er bydg opp og hvordan det faktisk fungerer. Flere elever sa på slutten av dagen at de ville gjerne ha slike skoledager hver dag for dette var kjempegøy, sier Jacobsen, og legger til at de var strålende fornøyd med Vegard som «lærer».

På Håkvik skole har elevene denne uken hatt besøk av Hilde Degerstrøm fra Narvik kommune.

– Å møte elever å diskutere lokalsamfunnet vi bor i, har vært inspirerende for meg som er kommuneplanlegger. Elevene har vært engasjerte og de aller fleste setter pris på sitt lokalsamfunn, men de er også oppmerksomme på hva de mangler og ønsker seg lokalt. I plansammenheng gir dette gode innspill til bolyst blant barn og unge og for hvordan kommunen tilrettelegger for dette, sier Hilde Degerstrøm, kommuneplanlegger i Narvik kommune.

Forankret i overordnet del av læreplanene

Overordnet del av læreplanene sier at skolen skal legge til rette for tre tverrfaglige temaer, der demokrati og medborgerskap er et av temaene. 

– Demokrati og medborgerskap skal gi elevene forståelse av de utfordringene som ligger i å leve sammen i et fellesskap og at alle har samme rett og mulighet til å delta i utformingen av samfunnet. Gjennom «Vårt lokalsamfunn» lærer elevene dette på en praktisk måte, og det blir enda mer relevant når vi bruker veiledere som jobber i kommunen, fra lokalt arbeids- og næringsliv, i tillegg til politikere, sier Steve Hernes, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Nordland.

Andre skoler som har gjennomført Vårt Lokalsamfunn nå i mai er Ankenes, Frydenlund, Beisfjord, Narvik Montessori, Rombak Montessori og Skjomen.