Derfor gjøres dette veiarbeidet på nattetid

Snart vil flere strekninger i byen ha nylagt asfalt.