Denne pukken kan redusere antallet dødsulykker

UTBEDRES: Denne pukken er ikke tilfeldig plassert der. Foto: Privat.

UTBEDRES: Denne pukken er ikke tilfeldig plassert der. Foto: Privat.

Artikkelen er over 2 år gammel

Trafikksikkerhetstiltaket skal være ferdig i høst.

DEL

Statens vegvesen har de siste ukene gått i gang med arbeidet de kaller for «mykgjøring av sideterreng» på E10 mot Bjørnfjell. Resultatet er synlig ved at det ligger pukk fra veigrøften og inntil fjellveggen.

– Det er en metode for å avmyke inntil fjellveggen, det blir også skrått mer av for å redusere følgene ved en ulykke, forklarer byggeleder i Statens vegvesen, Jan Lind, ovenfor Fremover.

Hever standarden

Arbeidet er en del av «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2014–2017». Der kommer det blant annet fram at farlig sideterreng var en medvirkende faktor i 23 prosent av dødsulykkene mellom 2005 og 2012.

I NTP 2014–2023 står det:

Regjeringen vil videreføre målet om at alle riksveier med fartsgrense 70 km/t eller høyere skal oppfylle gjeldende krav med hensyn til utforming og omfang av siderekkverk, ettergivende master, profilert kantlinje og utbedring eller skilting av farlige kurver. Der det ikke er siderekkverk skal det utføres nødvendig utbedring av sideterrenget. Dette er å anse som en ønsket minimumsstandard.

Fartsgrensen på E10 er 80 kilometer i timen, og veien følger seg altså inn i en hel rekke av veier som nå får utbedringer av sideterrenget.

Ferdig i høst

– Alternativet ville vært å flytte hele fjellveggen, og det er ikke alltid mulig over alt, sier Lind.

På E10 Bjørnfjell er det en strekning på 3,8 kilometer som får denne utbedringen.

Arbeidet skal være ferdig i løpet av oktober, og skal ikke få store konsekvenser for trafikken.

– Det kan bli enkelte stopp når lastebilen må tippe pukken ut. Vi satser på å bli ferdig i løpet av høsten, det tar ikke lang tid før vinteren overtar der oppe, avslutter Jan Lind.

Artikkeltags