Å lære seg fremmedspråk, særlig tysk, er lurt for den enkelte, men også for Nordland og Norge. Tysk er det overlegent mest etterspurte fremmedspråket i næringslivet, nest etter engelsk. Å kunne tysk åpner dører til det store tyskspråklige kulturområdet og til Tyskland som et av Norges viktigste samarbeidsland.

«Jeg har villet lære tysk fra jeg var ti år, men på ungdomsskolen kunne vi ikke lære andre språk enn engelsk.» (Elev på VG1 på Bodø videregående skole, fra Røst).

Tysk er viktig i Norge og Nordland

Reiselivsnæringen er en av de virkelig store næringene i Norge, med mer enn 160.000 sysselsatte. I denne næringen er det et nærmest skrikende behov for tyskkunnskaper. Fire av ti reiselivsbedrifter i NHO oppgir at de trenger medarbeidere som kan tysk. Det er ikke så rart: På hurtigruta er én av tre passasjerer tysktalende. Tyskerne er helt i toppsjiktet når det gjelder utlendinger på norgesferie. Med sine nesten to millioner gjestedøgn i 2019 utklasset de alle andre nasjoner. I tillegg til disse kommer tysktalende gjester fra Østerrike og Sveits.

13 prosent av alle bedriftene i NHO i Norge, det er mer enn 3000 virksomheter, oppgir at de har behov for tysk. Tysk er det viktigste fremmedspråket i arbeidslivet, nest etter engelsk. Det er nesten tre ganger så høy andel av bedriftene som etterspør tysk enn spansk og fransk. Samlet sett er det altså tysk som er det sikreste valget med tanke på jobbmuligheter.

En stor del av næringslivet i Nordland retter seg inn mot utlandet. Norsk økonomi er tett innvevd i internasjonal, og særlig europeisk, økonomi. Tyskland har i lang tid vært en av de aller viktigste handelspartnerne for Norge. Da er det ikke rart at Norge som stat har prioritert samarbeidet nettopp med Tyskland. I tillegg til de sterke politiske og økonomiske forbindelsene mellom landene, er Norge og Tyskland også bundet sammen med solide kulturelle bånd. Vi forstår hverandre godt og deler mye av den samme kulturelle bakgrunnen, også når det gjelder hvordan vi organiserer arbeidslivet. For Norge er det verdifullt å ha Europas økonomiske stormakt, som samtidig fører en hensynsfull og miljøorientert politikk, ved sin side.

Tysk er viktig også på yrkesfag

Ved noen videregående skoler i fylket er det opprettet samarbeid med flere yrkesfaglige skoler i Tyskland, og mange av elevene har deltatt på lengre opphold ved disse skolene. Slik har elevene lært mye om tysk arbeidskultur og også noe tysk. Som en del av forberedelsen til tysklandsoppholdene har de fått litt opplæring i grunnleggende tysk, utenom ordinær undervisning.

De av skolens yrkesfagelever som har deltatt på dette, er godt fornøyd med det de har lært. Elever som tar bilmekanikerutdanning sier de har lært mye av tyskernes vennlighet og ordenssans, når de har vært utplassert på Mercedes-verksteder i Dortmund. Byggfagselever forteller om hvor viktig det er å kunne tysk på arbeidsplasser i Berlin, siden en del tyskere ikke er så gode i engelsk.

Slik elevutveksling, blant annet med skoler i Tyskland, finner sted også ved andre videregående skoler, gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus Pluss. Til deg som elev: Velg tysk! For elever i 7. klasse som skal velge valgfag på ungdomsskolen, er vårt råd klinkende klart: Velg fremmedspråk, og velg gjerne tysk! Tysk er det av fremmedspråkene som er mest likt norsk. Tysk gir deg inngangsporter til jobber du ellers ikke ville fått. Tysk er det språket som snakkes av flest mennesker i Europa, rundt 100 millioner.

Dersom du senere velger å studere, tilbyr de tyskspråklige landene utallige muligheter, uten at du må ut med ekstra studieavgifter som i en del andre land. Og så får du et ekstra språk med deg på kjøpet