“Hvem kan konkurrere med den Svenske stat?

LKAB har aldri sagt hva de skal gjøre i Framneslia.

Nå vet vi det. I første omgang er det å stanse norske arbeidsplasser i Norge.

Det utrolige er at dette skjer på Senterpartiets vakt i regjering.”( sitat fra Fremovers leder av 17/1-22, kl. 14.20).

Narvik Senterparti ber redaktøren sammenligne det norske statsbudsjettet med det svenske statsbudsjettet. For ordens skyld, det er ikke en konkurranse mellom den norske stat og den svenske stat, men to selvstendige selskaper som har vist interesse for samme tomt. Det er ingen av selskapene som har klart uttrykt hva som skal skje i Framneslia. Dette er en selvfølgelighet da det på dette stadiet formodentlig pågår en kartlegging av mulighetene for lønnsom aktivitet. Ergo blir det uklart for oss hvilke kilder redaktøren bygger sine påstander på om at LKAB sitt mål er å stanse norske arbeidsplasser.

Narvik Senterparti er opptatt av at det blir skapt aktivitet og arbeidsplasser i kommunen. Hvem som skaper arbeidsplassene, er av mindre betydning. Etter vår klare oppfatning er en av kommunens viktige oppgaver å legge til rette for ny næringsvirksomhet på regulerte arealer. Det er like viktig å ta vare på og tilrettelegge for utvikling av eksisterende bedrifter. Derfor mener vi at en hovedoppgave for kommunen er å bringe partene sammen i et lønnlig håp om at de sammen kan finne løsninger for etableringer som vil gi grunnlag vekst i narviksamfunnet. Etter Narvik Senterparti sitt syn er det ingen farbar vei å spille aktørene opp mot hverandre i denne saken. Som vår kjære avdøde rosenborgtrener så mang en gang sa: "Det er et samlet kollektiv som alltid vinner." Derfor er det med stor bekymring vi noterer at redaktøren går til angrep på ett parti og en aktør.

Narvik Senterparti reagerer skarpt på redaktørens angrep på Senterpartiet. Alle vet hvilket forhold Senterpartiet har til EU, EØS, ACER og utenlandskablene. Da blir det helt uholdbart for Narvik Senterparti at redaktøren gir Senterpartiet skylden for de problemer som har oppstått. Selv om Senterpartiet er fullstendig uenig i en del av spillereglene som ligger til grunn, er man nødt til å forholde seg til reglene inntil reglene en gang blir endret gjennom stortingsvedtak. Narvik Senterparti har den største tillit til at Senterpartiets stortingsrepresentanter og statsråder konstruktivt vil bidra til gode løsninger, løsninger som forhåpentlig vil føre til et stort antall nye arbeidsplasser i hele kommunen. Uansett vil Narvik kommunes arealer, kraftressurser og logistikkmuligheter være av stor interesse for aktører i det grønne skiftet.