Gå til sidens hovedinnhold

Vern om verdens råeste bakgård

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Futurum har denne uken kommet med innspill til kommunens overordnede planverk. Forslaget som inneholder flere scooterløyper samt frikjøringsområde er totalt blottet for hensyn til vern av naturen. Narvik SV mener også innspillet viser liten evne til å spille på lag med etablert reiselivsoppratører og vil ødelegge verdens råeste bakgård.

Tidligere i januar fikk vi lese Ofoten snøscooterforening sitt innspill til samme planverk. Foreningen skriver at de ønsker å “tilstrebet i mest mulig grad å unngå konflikter med andre interessegrupper, og spesielt hensyntatt inngrepsfrie områder, reindrift og NOTs løypenett».

Selv om Narvik SV ikke ønsker scooterløyper, setter vi stor pris på at det søkes å ta hensyn. Kommunens egen næringsutviklingsselskap, Futurum kommer derimot med forslag som går rett i konflikt med de aller fleste. Futurum bruker begrepet bærekraft, de skriver “dagens totalforbud ikke kan ansees som bærekraftig”. Futurum har tydelig en annen forståelse for begrepet bærekraft enn det Narvik SV har. Futurum har nok her aller mest et fokus på økonomisk bærekraft og kortvarig gevinst fremfor langvarig bærekraft innen naturforvaltning.

Futurum peker også på mulig vekst innen turisme og reiseliv. I Narvik kommune har vi en høy tetthet av lokale aktører som satser på nettopp stille natur med guiding av toppturer og skiturer i norges råeste bakgård. Flere av disse peker på at motorisert ferdsel i deres områder forringer kvaliteten på deres reiselivsprodukt betraktelig. Hvorfor setter Futurum en mulig scooter-turisme foran allerede etablerte reiselivoperatører som profilerer seg på vår stille bærekraftige natur?

Hvilken profil skal Narvik ha på sin turisme? La oss bruke Tromsø som eksempel. Tromsø har en meget stor og raskt voksende turistnæring og positiv demografisk utvikling. Men Tromsø har også en svært restriktiv politikk med hensyn til motorisert ferdsel i utmark. Motsatt er det lett å finne eksempler på fraflyttingskommuner i Nord-Norge som har hatt svært liberal praksis på dette området i mange år, uten at det ser ut til å ha hjulpet nevneverdig på den demografiske utviklingen.

Narvik SV er helt enige med Futurum om at vi må gjøre alt vi kan for å gjøre Narvik kommune enda mer attraktiv for unge tilflyttere. Vi tror imidlertid ikke at dette er rett medisin, og tror tvert imot at Futurums forslag kan gjøre oss mindre attraktive for de vi ønsker å tiltrekke oss. De uberørte områdene vi har igjen i Narvik kommune utgjør et umistelig knapphetsgode og en stor ressurs. Man trenger ikke å være noe særlig til spåmann for å se at disse naturområdene kommer til å bli mer og mer verdt i fremtiden, i takt med at natur bygges ned i rekordfart over hele verden. Om vi forvalter de på en bærekraftig måte, med naturen i fokus!

I innledningen til Narviks VM-søknad står det at Narvik tilbyr “Naturopplevelser i fjell og på sjø, spektakulære værfenomener, fred og stillhet, nordlys og lys i mørketida.”, og samtidig er en by som har “urbane kvaliteter i gangavstand”. Vi i SV tror på dette budskapet, og mener at det er nettopp dette som er Narviks store fortrinn. Futurum er tydeligvis ikke enig.

Kommentarer til denne saken