Gå til sidens hovedinnhold

Vi blir ikke hørt i den nye storkommunen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De siste månedene har det vært snakk om arealeffektivisering, fordi kommunen må spare penger.

Ungdomsskolen i tidligere Ballangen kommune, nå nye Narvik kommune, har i mange år manglet vedlikehold. Varmeovnene er fra 1960-tallet, sikringsskapene og annet elektrisk er originalt fra skolen ble bygget. Mange elever må gå på do på et tidligere bøttekott, og ventilasjonen på skolebygget er ikke oppgradert siden skolen ble bygget på 1960-tallet. Det sier seg selv at vi er frustrerte.

Om vinteren fryser vi og har dårlig inneklima. Om våren og sommeren svetter vi, i samme dårlige inneklima. Nå skal ungdomsskolen vår arealeffektiviseres, eller som det egentlig er, personaleffektivisering.

Manglende vedlikehold – verre andre steder?

Vi viste kommunestyrepolitiker Tina Denstad (A) våre toalett- og oppvarmings forhold her på ungdomsskolen, og hun mente at hun har sett det verre. Både Kjøpsvik og Ankenes har det verre.

Vi setter spørsmålstegn ved nettopp dette. Ja, det finnes skoler som har verre forhold enn oss. Men, de er enten lagt ned eller skal rives og bygges nytt. Men vår skole har ikke én krone i verken oppjustering eller vedlikeholdspenger i budsjettene.

Ifølge kommunalsjef Tommy Eide ligger det ikke penger til Ballangen skole noen steder i nær fremtid, ikke engang de neste ti årene! Skolegården vår ser ut som den har gjort i 20 år, inneklimaet er uendret. Når det så skal legges inn en endring, så er det for å få ned antall personell på skolen vår, og spare penger?

Vi lurer på, er ikke vi ungdom i Ballangen viktige? Er det viktigste å spare penger og personell, men ikke ta vare på de unge i kommunen? Ordføreren sto for ikke lenge siden i Fremover med akkurat disse ordene, «ta vare på ungdommene Narvik». Vi er også ungdom i Narvik kommune, og vi ønsker også å bli hørt og tatt vare på.

Det tidligere bøttekottet

De aller fleste bruker toalett i løpet av en arbeidsdag, og de aller fleste liker da at det er toalett av den gode kvaliteten. Ved Ballangen skole er det langt ifra toalett av den gode kvaliteten, guttene fra 8.–10. trinn har to toaletter på deling. Den ene doen er ikke alltid den vil skylle ned. Det er snakk om cirka 42 elever på to do. Disse doene er et ombygd bøttekott.

Vi har ventet i mange år på oppgradering her, men ingenting skjer. Elever er ikke komfortabel og føler seg utrygg hvis de skal på do, dette er altfor dårlig. Det er ikke dør ut i gangen så alle som ikke er inne på doen og gjør sitt fornødne er nødt til å høre alt der, og de som er på toalettet har ikke noe privatliv.

Det glade 60-tall

Inneklima, ventilasjon og temperatur. Trivsel, arbeidsmiljø og læring. Dette henger sammen, det er ting som er særdeles viktig for læringsforhold og miljø.

Inneklimaet er helt likt som det var for 20 år siden, altså om sommeren er det altfor varmt, klamt og man svetter fra starten av april til sommerferien og fra skolestart til november. Fra november til april er det slettes ikke noe bedre da er det gjennomsnittlig 15 grader i gangene og fellesarealet og solid gjennomtrekk. Er det slik det skal være?

Dette gjelder ikke bare elever men gjelder jo også lærere det er jo tross alt alles arbeidsplass. Det er ikke bare ventilasjonen som er fra byggeåret fra det kalde 60-tallet, men også varmeovner, ovner som står og trekker strøm uten å gi noe særlig varme fra seg om vinteren. Hvor økonomisk er nå det? Hvor mange hundre tusen bruker kommunen på oppvarming, og hvor mye kunne vært spart? Vår skole har fremdeles skruesikringer, det ser nesten ut som et museum i sikringsskapene våre. Har det vært vurdert skiftet?

Vi stiller oss spørrende til prosessen og det som nå skal skje, og nytte/kostverdien. Det hevdes at de to millionene (!) som skal brukes på det som skal skje i bygget vårt, er tjent inn om kun kort tid. Vi lurer på hvorfor det skal gå på bekostning av oss ungdom?

Kan ikke kommunen snart vise at det er handling bak ordene om «BOLYST» og «TA VARE PÅ UNGDOMMEN»? Kan ikke kommunen se på andre innsparingsfaktorer som ikke bare vil spare penger, men også ivareta arbeidsmiljø og læringsmiljø? Vi forventer å bli hørt og vi håper på en endring. Akkurat nå skrives det opp og ned og i mente om VM i Narvik. Alt vi ber om, er at dere også tar vare vår arbeidsplass i prosessen.

Kommentarer til denne saken