Vi foreslår at det ikke jobbes videre med scooterløyper i Narvik

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Narvik og Omegn Turistforening (NOT) er gjennom sin virksomhet med friluftsliv, hyttedrift, vandreløyper og turarrangementer en særdeles viktig aktør i lokalsamfunnet når det gjelder folkehelse, trivsel og bolyst. NOTs hovedvirkeområde er Skjomfjellet, inkludert fjellområder i tidligere Ballangen kommune . Her er ca. 550 km med merkede løyper og 28 hytter fordelt på 14 destinasjoner. NOT har omtrent 1000 medlemmer i kommunen. Omtrent 70% av de 4000 årlige hytteovernattingene foregår på vinteren. Ut over dette er det også mange som bedriver friluftsliv uten direkte å benytte NOTs hyttefasiliteter.

Friluftslivets verdi er allment kjent i forbindelse med folkehelse, trivsel og bolyst. Mest mulig stille og uberørt natur er en viktig forutsetning for denne opplevelsen. Vi vet at mange tilflyttere velger Narvik i hovedsak på grunn av mulighetene for friluftsliv og de gode tilretteleggingene som NOT står for.

NOT registrerer at rådmannen gjennom arealplanen åpner for scooterløyper i kommunen. Vi ønsker med dette å bevisstgjøre at NOTs virke og eksistens er basert på at naturen også i fremtiden er slik den kan oppleves nå. Konkretisert vil det si at en eventuell scooterløype i vårt rutenett, Skjomfjellet og tilstøtende områder, vil desimere NOTs rolle som viktig samfunnsaktør. Et eventuelt forslag om scooterløype på Skjomfjellet og omegn, uansett hvor det her foreslås, vil være særdeles konfliktfylt i forhold til våre interesser, og det vil resultere i stor motstand.

Det er feil, slik enkelte hevder, at “alle” vil kjøre snøscooter. 70-80% av nordmenn driver en eller annen form for tradisjonelt friluftsliv (A. Odden, Rapport fra konferansen Forskning i friluft 2005. FRIFO, 2006).

Selv under dagens forhold opplever NOT problemer med ulovlig scooterkjøring. Det forringer naturopplevelsen og friluftslivets verdi og vi opplever innbrudd og tyverier fra hyttene.

Undersøkelser viser at 25% av snøscooterførerne kjører ulovlig. 81% mener det bør være mer kontroll på mototrisert ferdsel. Flere snøscootere gir flere skader. (https://arkiv.norskfriluftsliv.no/)

Rådmannen uttrykker et ønske om flere arbeidsplasser og verdiskapning gjennom bla. scooterløyper. I den forbindelse ønsker NOT å poengtere at det de siste årene har vokst fram lokale opplevelsesbedrifter som baserer sitt virke på nettopp slik naturen og fjellet er nå. I det internasjonale markedet er det stor etterspørsel etter den type naturopplevelser og friluftsliv som en nordnorsk kommune kan tilby. Tilbudet om motoriserte turopplevelser finnes allerede kun kort transportvei fra Narvik.

Reiselivsnæringen har skjønt betydningen av at vi må se på regionen samlet og på tvers av riksgrenser, og at de ulike tilbudene som finnes her er unike. Så godt som alle våre utenlandske brukere uttrykker at en hovedårsak til deres besøk i NOTs rutenett er muligheten for opplevelsen av stille og umotorisert natur. NOT mener at det begås en stor feil ved å innføre et tilbud som allerede finnes i regionen. Vi mener også at en eventuelt feilslått satsing med scooterløyper er en irreversibel prosess. Evalueringer av scooterløyper i forsøkskommuner viser at scooterløyper også medfører mer ulovlig kjøring (https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/XwnKx/flere-loeyper-vil-foere-til-mer-ulovlig-snoescooterkjoering).

Det er i dag stor verdiskapning i den form dagens friluftsliv har. Eksempelvis vet vi at våre medlemmer og brukere har sterk kjøpekraft og bidrar til økt omsetning i den lokale utstyrsbransjen. Videre vet vi at mange av våre tilreisende gjester i forbindelse med fjellturer benytter seg av handel og overnattingstilbud i Narvik. Og NOT som forening selv en stor kunde i lokal handel.

På bakgrunn av dette vil NOT foreslå at det ikke jobbes videre med scooterløyper i Narvik kommune generelt, og spesielt ikke i fjellområdene som er NOTs kjerneområde.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken