Tysfjord er foreslått som marint verneområde i Fiskeridirektoratets retningslinjer for kystsoneplanlegging, men vi har det travelt med å gjennomføre tiltak i tide for å berge en bærekraftig bestand, skriver Nordland SV i en pressemelding.

– I Ofotfjorden finner vi verdens nordligste hummerbestand; Tysfjordhummeren. Denne unike bestanden står oppført på Norsk rødliste over arter med risiko for å dø ut. Hummerbestanden har vært synkende siden 1945. Vil vi beholde hummeren må vi gjøre noe med måten vi forvalter den på, skriver partiet.

Vern i østre Tysfjord vil være et lite og svært effektfullt tiltak med stor konsekvens for bestanden. Ved å følge opp våre etiske og lovfestede forpliktelser for artsmangfold kan vi gi havets kardinal en sjanse til overlevelse, skriver partiet og lover å være en pådriver for å opprette vernesoner for Hummeren i Tysfjorden .