Gå til sidens hovedinnhold

Vi må begynne

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Omtrent 80 prosent av alle kommunene i Norden har befolkningsmessig stagnasjon og befolkningsnedgang. Vi må slutte å fortvile over tilbakegangen i befolkninga og begynne å planlegge for den ressursen som en etter hvert eldre og friskere befolkning utgjør.

I dag konkurrerer kommunene i distrikts-Norge med hverandre om å tømme kommunekassa for å bygge kulturhus, kjøpesenter og alpinanlegg for å gjøre «vår» kommune attraktiv sånn at folk bosetter seg her og ikke i nabokommunen. -Vi blir ikke fler av det.

Stadig flere er klar over motsetningen mellom kapitalismen på den ene siden, og menneskenes likeverd, frihet, solidaritet og fellesskap og naturens tålegrenser på den andre.

Likevel tilbys lokale ressurser fram på billigsalg, samtidig som man reduserer inntektsgrunnlaget for andre næringsutøvere som benytter de samme arealene. Det reduserer økologisk mangfold, naturkvalitet, kjemisk vannkvalitet og livskvaliteten for lokale innbyggere og tilreisende som benytter områdene til fritid og rekreasjon.

Befolkningsmessig stagnasjon og befolkningsnedgang, sammenkoblet med endret demografi hvor andelen eldre øker og antall yngre går ned, har i berørte kommuner gitt en framtidspessimisme, hvor man forsøker å øke attraktiviteten til sin kommune med håp om næringsvekst og befolkningsvekst. Dette brukes aktivt av næringsliv og politikere, i fornektelse av de økologiske realitetene for å få og gi tilgang til næringsareal til lands og til sjøs for oppdrett, utmarksareal til vindturbiner, nedbygging av strandlinje og grønt-lunger osv.

Siden opplysningstiden og framveksten av kapitalismen har menneskeheten over store deler av kloden sett på seg selv som hersker over naturen snarere enn som en del av den. Naturressurser har eksistert for å bli hentet ut og utnyttet, uten tanke på fornybarhet, økologi og andre levende skapninger.Tankegangen har ført til enorm forurensning og overproduksjon.

Vi må slutte å fortvile over tilbakegangen i befolkninga. Tvert om må vi med utgangspunkt i at vi lever lengre, og planlegge for den ressursen som en etter hvert eldre og friskere befolkning utgjør.

Kommentarer til denne saken